Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Teoria plyt litosfery

Litosfera, czyli sztywna otoczka Ziemi składa się z dziesięciu wielkich płyt litosfery (kry) i kilku mniejszych. Wielki płyty tworzące kontynenty (około 30 km grubości) naz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 5358 , Ocena: 15.9, Głosów: 329, Autor: agacjo

Funkcje miast

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 6376 , Ocena: 13.12, Głosów: 375, Autor: agacjo

Metody datowania skal i zjawisk

Metody badań geologicznych służą do odtwarzania przeszłości Ziemi i wydarzeń, które miały wpływ na jej kształtowanie oraz wyjaśnienia tych procesów. Jednym z istotnych [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:32 , Wyświetleń: 4335 , Ocena: 12.66, Głosów: 284, Autor: agacjo

Dzialalnosc morza

Działalność morza zaznacza się przede wszystkim na granicy morza i lądu, czyli na wybrzeżu. Wybrzeże kształtować mogą fale morskie, pływy lub prądy. Działalność [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:33 , Wyświetleń: 4854 , Ocena: 13.5, Głosów: 295, Autor: agacjo

Dzialalnosc rzek

Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji). Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe. Ze względu n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:34 , Wyświetleń: 5102 , Ocena: 16.79, Głosów: 315, Autor: agacjo

Procesy krasowienia skal

Wody powierzchniowe i podziemne zdolne są do rozpuszczania niektórych skał, takich jak wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Procesy te zwane są procesami krasowymi lu [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:34 , Wyświetleń: 5545 , Ocena: 18.74, Głosów: 298, Autor: agacjo

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:35 , Wyświetleń: 5379 , Ocena: 14.54, Głosów: 307, Autor: agacjo

Obszary nadwyzek i niedoboru zywnosci na swiecie

Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych. Najważniejszą jest FAO, czyli Organizacja narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywien [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:36 , Wyświetleń: 5017 , Ocena: 14.69, Głosów: 245, Autor: agacjo

Charakterystyka wybranego okregu przemyslowego

Warszawski Okręg Przemysłowy jest drugim co do wielkości okręgiem przemysłowym Polski (2.5 tyś. zakładów przemysłowych) Ustępuje mu jedynie GOP. W jego skład wchodzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:37 , Wyświetleń: 29004 , Ocena: 146.62, Głosów: 273, Autor: agacjo

Zjawisko trzesienia Ziemi

Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skorupy ziemskiej, których przyczyna jest rozchodzenie się fal sprężystych, zwanych sejsmicznymi z głębszych sfer Ziemi. Miej [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:38 , Wyświetleń: 4547 , Ocena: 14, Głosów: 280, Autor: agacjo

Wulkanizm (1)

Wulkanizmem nazywamy ogół zjawisk związanych z wydostawaniem się law i towarzyszących im stałych i gazowych substancji na powierzchnie i je zastyganiem. Klasyfikacja [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:38 , Wyświetleń: 4311 , Ocena: 20.03, Głosów: 233, Autor: agacjo

Rozklad pradow morskich

Prądy morskie są to jakby ogromne słone rzeki, o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów, płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów. Powstają one dzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:39 , Wyświetleń: 3074 , Ocena: 22.71, Głosów: 127, Autor: agacjo

dzialalnosc lodowca gorskiego

Lodowiec górski składa się z dwóch zasadniczych części: - pola firnowego ( znajduje się zawsze powyżej granicy wiecznego śniegu, gdzie nagromadzony śnieg zamienia [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:40 , Wyświetleń: 3644 , Ocena: 50.9, Głosów: 82, Autor: agacjo

Morza i oceany

Wszystkie wody morskie tworzą wszechocean, zwany także oceanem Światowym. Jego obszar wynosi 361 mln. km2 , co stanowi 71% powierzchni Ziemi. Przeciętna głębokość wynos [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:41 , Wyświetleń: 3215 , Ocena: 20.2, Głosów: 150, Autor: agacjo

Pojezierze Suwalskie (1)

Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południo [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:41 , Wyświetleń: 3623 , Ocena: 41.09, Głosów: 91, Autor: agacjo

Morze Baltyckie

Morze Bałtyckie jest morzem wewnatrzkontynentalnym, śródlądowym, płytkim, najmłodszym morzem Europy i jednym z najmłodszych Atlantyku.Jest morzem szelfowym, poniewa [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:42 , Wyświetleń: 3682 , Ocena: 30.78, Głosów: 127, Autor: agacjo

Zulawy Wislane

Żuławy wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują deltę Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Poj [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:43 , Wyświetleń: 3053 , Ocena: 16.18, Głosów: 152, Autor: agacjo

Typy jezior polskich

Jezioro – obszar wodny ograniczony lądem. Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tat [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:44 , Wyświetleń: 6823 , Ocena: 27.12, Głosów: 170, Autor: agacjo

Zalesienie i gospodarka lesna

Lasy zajmują 28% powierzchni Polski i charakteryzują się nierównomiernym rozmieszczeniem. Wyróżniamy lasy publiczne, będące własnością Skarbu Państwa i gmin, lasy p [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:45 , Wyświetleń: 3350 , Ocena: 33.96, Głosów: 89, Autor: agacjo

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie swiatowej

Po II wojnie światowej szczególnie szybko rozwijały się miasta, gdzie zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe. Lata 50-te przyniosły pierwsza fale wzrostu ludnośc [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:46 , Wyświetleń: 3154 , Ocena: 44.61, Głosów: 58, Autor: agacjo

Procesy wietrzenia skal

Pod wpływem wiatru powstają specyficzne formy, będące elementami rzeźby eolicznej. Obszarami gdzie działalność wiatru najsilniej j się zaznacza są pustynie i nadmorsk [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:49 , Wyświetleń: 4069 , Ocena: 70.71, Głosów: 78, Autor: agacjo

Temperatura powietrza

Izotermy – linie łączące punkty o tej samej temperaturze powietrza.Średnia temperatura powietrza na ziemi - +15 stopniNajwyższa temperatura powietrza na ziem [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:50 , Wyświetleń: 3099 , Ocena: 23.91, Głosów: 115, Autor: agacjo

Siec rzeczna Polski

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek – Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.W niew [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:51 , Wyświetleń: 3942 , Ocena: 33.8, Głosów: 111, Autor: agacjo

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Wiatr – poziomy ruch powietrza z wyż do niżu. Ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni.Ciśnienie normalne – ci [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:51 , Wyświetleń: 3177 , Ocena: 31.28, Głosów: 95, Autor: agacjo

Niekonwencjonalne zrodla energii

Rosnące koszty energii i ryzyko wyczerpania się nieodnawialnych zasobów energetycznych zmusiły do poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Należą do nich:- wykor [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:52 , Wyświetleń: 4438 , Ocena: 50.75, Głosów: 95, Autor: agacjo

Rodzaje skal

Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych.Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na:- sk [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:53 , Wyświetleń: 4685 , Ocena: 33.81, Głosów: 198, Autor: agacjo

Obszary rolnicze na swiecie

Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:54 , Wyświetleń: 3483 , Ocena: 33.24, Głosów: 98, Autor: agacjo

Wyjaśnij pojęcia: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Przyrost naturalny w danym czasie jest różnicą miedzy liczba urodzeń a liczbą zgonów w danym kraju, jednostce administracyjnej, społeczności. W celu osiągnięcia p [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:54 , Wyświetleń: 12766 , Ocena: 393.9, Głosów: 48, Autor: agacjo

Rozmieszczenie ludności na świecie.

Rozmieszczenie ludności na świecie jest nierównomierne. Z tego względu świat podzielono na następujące obszary:- ekumena – obszary trwale zaludnione, objęte trwa [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:55 , Wyświetleń: 27852 , Ocena: 511.68, Głosów: 81, Autor: agacjo

Zróżnicowanie rasowe swiata.

Kryteria zróżnicowania ludności świata:- językowe- rasowe- wyznanioweZRÓŻNICOWANIE RASOWE NA ŚWIECIE.Rozróżniamy, na podstawie cech fizycznych (propor [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:56 , Wyświetleń: 3326 , Ocena: 38.41, Głosów: 62, Autor: agacjo

Polozenie geopolityczne Polski

Obecne terytorium Polski zostało ustalone po II wojnie światowej:- granica zachodnia ustalona na konferencji w Poczdamie w 1945 roku i ratyfikowana w 1950 roku przez [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:57 , Wyświetleń: 3978 , Ocena: 55.89, Głosów: 93, Autor: agacjo

Ruch wirozy Ziemi i jego nastepstwa. Pojecia.

Ruch wirowy jest to ruch ziemi wokół własnej osi z zachodu na wschód, trwający 23 godz. 56 min. 4 sek. W tym czasie wszystkie miejsca na Ziemi zakreślają okrąg, oprócz bie [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:58 , Wyświetleń: 2777 , Ocena: 54.49, Głosów: 46, Autor: agacjo

Dzialalnosc lodowca kontynentalnego w Polsce

Ostatnim wielkim wydarzeniem geologicznym, które miało wpływ na budowę geologiczną Polski oraz jej ukształtowanie powierzchni, a także dużej części Europy było zlodowace [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:58 , Wyświetleń: 3181 , Ocena: 46.23, Głosów: 56, Autor: agacjo

Największe miasta świata. Współczesne problemy życia w wielkich miastach.

Miastem nazywamy obszar silnie zabudowany, będący skupiskiem ludności wykonującej zawody pozarolnicze lub osiedle, które uzyskało prawa miejskie. Największe zespoły mie [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:59 , Wyświetleń: 4560 , Ocena: 74.68, Głosów: 64, Autor: agacjo

Wybrane wielkie okregi przemyslowe swiata

Okręgiem przemysłowym nazywamy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych, które wykazują ze sobą powiązania produkcyjne. Okręg przemysłowy posiada znaczny ods [...]

Dodano: 2008-02-02 12:03:00 , Wyświetleń: 26919 , Ocena: 837.96, Głosów: 56, Autor: agacjo

Czynniki lokalizacji przemyslu

Przemysł jest działem gospodarki narodowej w zakresie produkcji materialnej polegającej na wydobywaniu zasobów przyrody i ich przetwarzania w celu dostosowania ich do potrz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:03:01 , Wyświetleń: 27232 , Ocena: 345.92, Głosów: 107, Autor: agacjo

Gleby Polski (1)

Gleba – powierzchniowa warstwa litosfery, stanowiąca podłoże dla życia roślin i pod ich wpływem przy udziale pozostałych elementów środowiska przyrodniczego ulęgaj [...]

Dodano: 2008-02-02 12:03:02 , Wyświetleń: 3652 , Ocena: 19.05, Głosów: 171, Autor: agacjo

Rozmieszczenie upraw pszenicy na swiecie

Pszenica. Należy ona do rodziny traw. Obejmuje ponad 20 gatunków dzikich i uprawnych oraz wiele mutantów wyhodowanych wyniku wieloletniego krzyżowania. Pszenica wymaga dobrych [...]

Dodano: 2008-02-02 12:03:03 , Wyświetleń: 27199 , Ocena: 472.67, Głosów: 85, Autor: agacjo

Rozmieszczenie upraw ryzu na swiecie

RYŻ. Uprawa ryżu wymaga dużo wilgoci i ciepła, dlatego często uprawiany jest na terenach sztucznie nawadnianych. Odznacza się krótkim okresem wegetacji, dzięki czemu może [...]

Dodano: 2008-02-02 12:03:03 , Wyświetleń: 27635 , Ocena: 592.16, Głosów: 69, Autor: agacjo

Rozmieszczenie upraw kukurydzy na swiecie

KUKURYDZA. Dzięki licznym odmianom udaje się w licznych warunkach klimatycznych. Ma bardzo duża wydajność. Wymaga dużo ciepła, ale nie nadmiaru wilgotności. Uprawy skupiaj [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:16 , Wyświetleń: 64112 , Ocena: 1337.05, Głosów: 64, Autor: sylwester811

Rozmieszczenie zasobow wegla kamiennego na swiecie

Najbardziej rozpowszechnionym surowcem energetycznym jest węgiel. Zaspokaja on 29% światowego zapotrzebowania energetycznego. Węgiel wydobywa się w :- Chinach – Z [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:16 , Wyświetleń: 128814 , Ocena: 4852.7, Głosów: 32, Autor: sylwester811

Rozmieszczenie zasobow ropy naftowej na swiecie

Drugim surowcem energetycznym (po weglu kamiennym) jest ropa naftowa. Jej rozmieszczenie na świecie jest nierównomierne:- około 65% zasobów ropy naftowej znajduje się w ba [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:17 , Wyświetleń: 56863 , Ocena: 1731.66, Głosów: 43, Autor: sylwester811

przemysl paliwowo-energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju. Baza surowcowa:- węgiel kamienny ̵ [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:17 , Wyświetleń: 55658 , Ocena: 1915.85, Głosów: 40, Autor: sylwester811

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska).

Przemysł chemiczny należy do nowoczesnych gałęzi przemysłu, ponieważ decyduje on o modernizacji, rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Kraje, gdzie przemysł chemiczny ro [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:18 , Wyświetleń: 58082 , Ocena: 927.79, Głosów: 84, Autor: sylwester811

Uprawa ziemniaka w Polsce

ZIEMNIAK – roślina okopowa, korzeniowaPod względem powierzchni upraw ziemniaki stanowią trzecią (po pszenicy i życie) roślinę uprawną – 13% ogólnej pow [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:19 , Wyświetleń: 57056 , Ocena: 913.29, Głosów: 83, Autor: sylwester811

Uprawa buraka cukrowego w Polsce

BURAK CUKROWY – roślina przemysłowa, okopowa.Buraki cukrowe zajmują 3% ogólnej powierzchni upraw. Są roślinami o dużych wymaganiach klimatycznych (ciepłe i wi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:19 , Wyświetleń: 58804 , Ocena: 1134.76, Głosów: 70, Autor: sylwester811

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski – KRAKÓW.

Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce, zamieszkanym przez 745 tyś. osób. Aglomeracja ta została doprowadzona do stanu zagrożenia ekologicznego, którego przycz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:20 , Wyświetleń: 80309 , Ocena: 2630.02, Głosów: 51, Autor: sylwester811

Klimat Polski i jego cechy

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego miedzy morskim a kontynentalnym.Klimat Polski jest wynikiem działania czynników: meteorolog [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:21 , Wyświetleń: 59691 , Ocena: 1253.27, Głosów: 66, Autor: sylwester811

Składniki klimatu i czynniki klimatotwórcze.

Klimat – ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych jej składników.Składniki klimatyczne:- temperat [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:22 , Wyświetleń: 81825 , Ocena: 1170.24, Głosów: 112, Autor: sylwester811

Wilgotnosc powietrza i rozklad opadow na swiecie.

Wilgotność powietrza – zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza.Wilgotność bezwzględna – zawartość pary wodnej w jednostce objętości [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:23 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 51.61, Głosów: 50, Autor: sylwester811

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?