Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Woda (2)

Nie ma życia bez wodyZasiedlenie lądu przez rośliny i zwierzęta łączy się ściśle z gos-podarzeniem wodą przez poszcze-gólnych osobników. Skomplikowane systemy oszcz [...]

Dodano: 2008-02-07 14:04:40 , Wyświetleń: 5303 , Ocena: 4.12, Głosów: 356, Autor: ew.la

Tkanki (4)

Tkanki są to kom. o zbliżonej budowie , pełniące jednakowe funkcje w organiźmie. Kom dzielimy na stałe (bez podziału) i twórcze (z podziałem). Merystemy pierwotne pochodz [...]

Dodano: 2008-02-07 22:25:46 , Wyświetleń: 3552 , Ocena: 7.72, Głosów: 316, Autor: ew.la

Narkotyki (7)

NARKOTYKIŚrodki odurzające, naturalne lub syntetyczne substancje zmniejszające wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego, hamujące jego reaktywność (depresja oddechowa [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:16 , Wyświetleń: 2305 , Ocena: 8.42, Głosów: 271, Autor: ew.la

Woda - H2O

Nie ma życia bez wodyZasiedlenie lądu przez rośliny i zwierzęta łączy się ściśle z gos-podarzeniem wodą przez poszcze-gólnych osobników. Skomplikowane systemy oszcz [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:56 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 8.97, Głosów: 267, Autor: ew.la

Sen (1)

Sen jest przeciwieństwem stanu czuwania; jest to stan obniżenia wrażliwości na bodźce i częściowej bezwładności organizmu oraz spowolnienia jego funkcji; połączony ze zn [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:51 , Wyświetleń: 2895 , Ocena: 12.91, Głosów: 266, Autor: pawlukewa

Priony

Priony, cząsteczki białka, niekonwencjonalne czynniki zakaźne. Niektórzy naukowcy utrzymują jednak, że "miniwirusy" mogą być składnikami prionów, lecz do tej pory nie ma [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:10 , Wyświetleń: 2326 , Ocena: 9.04, Głosów: 265, Autor: Michalk88

Narkomania (1)

Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:21 , Wyświetleń: 2361 , Ocena: 10.46, Głosów: 264, Autor: majka100100

Biologia (2)

BIOLOGIA - zespół nauk przyrodniczych zajmujący się wyjaśnianiem zjawisk, procesów i form życia. Termin biologia wprowadzili do nauki niemal jednocześnie J.B. Lamarck i G.R [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:26 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 8.03, Głosów: 261, Autor: tom

AIDS (2)

AIDS - DŻUMA XX WIEKU.1. Jakie jest pochodzenie AIDS?Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak badania archiwalnych surowic mieszkańców A [...]

Dodano: 2008-02-07 22:26:07 , Wyświetleń: 2673 , Ocena: 14.79, Głosów: 247, Autor: ew.la

Białka (8)

Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)cząsteczki bi [...]

Dodano: 2008-02-07 22:26:03 , Wyświetleń: 2067 , Ocena: 8.44, Głosów: 243, Autor: ew.la

Strunowce

Są grupą licznych gatunków znacznie różniących się między sobą. Strunowce żyją na całej kuli ziemskiej w środowiskach wodnych i lądowych, które wpływają na sposób [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:48 , Wyświetleń: 1941 , Ocena: 7.93, Głosów: 243, Autor: Michalk88

Oko (2)

JAK ZBUDOWANE JEST OKO?Gałka oczna znajduje się w przedniej części oczodołu i porusza się dzięki ruchom mięśni ocznych w zagłębieniu utworzonym przez tkankę tłuszczow [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:18 , Wyświetleń: 14421 , Ocena: 9.67, Głosów: 240, Autor: Michalk88

Obleńce.

Obleńce żyją wszędzie – zarówno gorących źródłach, jak i w krajach polarnych. Występują w mule jeziora, w odchodach zwierząt, w glebie, a także w martwych ciała [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:39 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 14.05, Głosów: 240, Autor: Mafej

Pasożyty.

TASIEMCE, Cestoda, gromada płazińców; obejmuje ok. 1500 gat. pasożytów przewodu pokarmowego, gł. kręgowców, także bezkręgowców; ciało, zbud. z szeregu członów tworzą [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:57 , Wyświetleń: 3628 , Ocena: 20.68, Głosów: 239, Autor: majka100100

Tkanka.

Tkanka - zespół komórek przystosowany do pełnienia określonych funkcjiTkanka nabłonkowa - składa się z komórek ściśle przylegających, okrywa ciało zwierząt z zewn [...]

Dodano: 2008-12-04 21:54:48 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 9.23, Głosów: 237, Autor: majka100100

Ekologia (1)

EkologiaPowietrzePowietrze na obszarze województwa śląskiego jest czynnikiem stanowiącym poważny problem zagrażający zdrowiu mieszkańców. Zawiera ono bowiem dużą [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:37 , Wyświetleń: 2891 , Ocena: 15.22, Głosów: 236, Autor: ew.la

Choroba Alzheimera (1)

Koniec XX wieku. Postęp medycyny spowodował opanowanie wielu chorób, przedłużenie życia. Jednocześnie coraz więcej osób pada ofiarą chorób degeneracyjnych mózgu. U schy [...]

Dodano: 2008-02-07 22:25:41 , Wyświetleń: 2109 , Ocena: 9.78, Głosów: 234, Autor: ew.la

Test (3)

1) Cząsteczki RNA różnią się od DNA między innymi posiadaniem w swoim składzie:a)rybozy i uracylub)kwasu fosforowego i adeinyc)dezoksyrybozy i uracylu2) Zjaw [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:48 , Wyświetleń: 2221 , Ocena: 10.91, Głosów: 234, Autor: pawlukewa

Okrzemki

Okrzemki (Bacillariophyceae, Diatomae), klasa jednokomórkowych organizmów samożywnych, występujących w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok. 10 000 gatunków [...]

Dodano: 2008-03-27 12:20:47 , Wyświetleń: 2031 , Ocena: 9.55, Głosów: 233, Autor: pawlukewa

Bulimia

Z pewnością każdy z nas zastanawiał się, czym jest bulimia, skąd się bierze zaburzenie i jak się zaczyna. Komuś, kto z powodu bulimii nie cierpiał musi się ona wyda [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:17 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 10.45, Głosów: 231, Autor: ew.la

Oko (1)

OkoNarząd wzroku u człowieka i wszystkich kręgowców zbudowany z kulistej gałki ocznej i układu pomocniczego (powieki, narząd łzowy, spojówka, mięśnie). Ścianę gał [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:41 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 10.94, Głosów: 230, Autor: pawlukewa

Ssaki (6)

Ssaki (Mammalia)To zwierzęta tworzące najwyżej uorganizowaną gromadę podtypu kręgowców (Vertebrata), typu strunowców, która powstała ok. 200 mln lat temu z gadokszta [...]

Dodano: 2008-02-07 22:28:07 , Wyświetleń: 2164 , Ocena: 10.43, Głosów: 229, Autor: ew.la

Węgorz

Węgorz Jest to ryba węrzowatych kształtów, o cylindrycznym przekroju ciała. Jedynie tylko część ogonowa jest mocno ścieśniona w płaszczyznach bocznych. Linia boczna [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:28 , Wyświetleń: 2116 , Ocena: 10.4, Głosów: 228, Autor: pawlukewa

Wilk

Wilk , ssak zaliczany do rodziny psów z rzędu drapieżnych, występujący w lasach i na stepach Eurazji i Ameryki Południowej. Największy przedstawiciel rodziny psów, osiąga [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:16 , Wyświetleń: 2074 , Ocena: 9.91, Głosów: 226, Autor: pawlukewa

Orzęski

ORZĘSKI-Typ pierwotniaków o najwyższym szczeblu organizacji morfologicznej, zwłaszcza pod względem organelli ruchowych i pokarmowych. Organellami ruchu są rzęski, które [...]

Dodano: 2008-06-14 10:14:09 , Wyświetleń: 1998 , Ocena: 9.33, Głosów: 225, Autor: tom

Biomy

Biomy kuli ziemskiejBiom jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:27 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 11.82, Głosów: 223, Autor: ew.la

Alergie

Które cechy ryb są charakterystyczne dla strunowców?Cechy przystosowawcze ryb do środowiska wodnego. Strunowce (Chordata) to zwierzęta tworzące odrębny typ dzielący [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:38 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 10.79, Głosów: 223, Autor: ew.la

Gady (1)

Gady są pierwszą gromadą kręgowców, która skutecznie opanowała środowisko lądowe. Współcześnie żyjące gady dzielimy na: hatterie, żółwie, krokodyle oraz łuskono [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:16 , Wyświetleń: 2209 , Ocena: 11, Głosów: 223, Autor: pawlukewa

Gąbki

Gąbki-najprostrze wielokomórkowe organizmy zwierzece,zamieszkujące wody słone(wyjątkowo słodkie),przybrzeżne czyste i dobrze natlenione.Ksztaut i wielkość jest zróżnicow [...]

Dodano: 2008-07-25 10:00:06 , Wyświetleń: 5233 , Ocena: 11.9, Głosów: 221, Autor: GOSIA288

Transkrypcja i translacja białek (2)

Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA [...]

Dodano: 2008-02-04 11:00:13 , Wyświetleń: 4745 , Ocena: 16.95, Głosów: 219, Autor: ew.la

Jemioła

Jemioła jest półpasożytniczym krzewem osiągającym 20-50 cm wysokości. Żyje do 50, a nawet 70 lat. Występuje w Europie, Afryce, Azji i Australii, na terenach z łagodnymi z [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:20 , Wyświetleń: 2258 , Ocena: 11.18, Głosów: 219, Autor: ew.la

Roślinki

Tabele roslin w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:00 , Wyświetleń: 2276 , Ocena: 11.65, Głosów: 219, Autor: majka100100

Ssaki (5)

W historii naszej planety bardzo często pojawienie się jednej grupy zwierząt wiązało się z wymarciem innej. Przez wiele milionów lat panowały na ziemii dinozaury, dopiero [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:46 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 10.99, Głosów: 218, Autor: pawlukewa

Krew (2)

Budowa krwi swoista, płynna tkanka łączna krążąca w układzie krwionośnym kręgowców; złożona z płynnego osocza i krwinek: erytrocytów, leukocytów, trombocytów ( [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:37 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 9.46, Głosów: 217, Autor: majka100100

Kiełb

Ryba ta występująca niemal w całej Europie, z wyjątkiem jej południowych i północnych krańców, oraz częściowo w azjatyckiej części Rosji. Przebywa głównie w rzekach, [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:02 , Wyświetleń: 2463 , Ocena: 16.64, Głosów: 214, Autor: Michalk88

Gady (6)

GadyLądowowe, różne srod. stref ciepłych/umiarkowanych. Zmiennocieplne. Ciało wydłużone, odcinki: głowa, tułów, ogon, 2 pary kończyn (nie węże). Ciało pokryte ł [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:44 , Wyświetleń: 2314 , Ocena: 13.64, Głosów: 213, Autor: Michalk88

AIDS (9)

AIDS, to skrót angielskiej nazwy: Acquired Immune Deficiency Syndrome. W polskim tłumaczeniu pełna nazwa choroby brzmi: "zespół nabytego upośledzenia odporności". Wir [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:39 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 10.5, Głosów: 213, Autor: Michalk88

Ssaki (1)

SZKIELET1.Czaszka.Zbudowana z małej liczby kości ściśle połączonych szwami. Szwy na starość zanikają. U stekowców i nietoperzy szwów jest brak. Ich kości zrasta [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:45 , Wyświetleń: 1996 , Ocena: 9.21, Głosów: 212, Autor: Michalk88

Tchórz

nazwa zwierzęcia: Tchórz (Mustela putorius)typ: ssak zaliczany do rodziny łasicowatych z rzędu drapieżnychdługość ciała: 30-45cmwaga: do 2 kgkolor: Białos [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:08 , Wyświetleń: 2020 , Ocena: 11.38, Głosów: 212, Autor: Mafej

Charakterystyka ssaków (1)

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓWPOKRYCIE CIAŁA:a. gruba skóra:- chroniąca przed utratą ciepła – włosy- regulacja strat wody- chroni przed urazami mechaniczny [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:22 , Wyświetleń: 5494 , Ocena: 27.29, Głosów: 211, Autor: ew.la

Wiciowce

WICIOWCE, Flagellata (Mastigophora), grupa eukariotycznych organizmów jednokomórkowych lub kolonijnych, gł. wodnych, których komórki w fazie dojrzałości mają jedną albo wi [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:23 , Wyświetleń: 2008 , Ocena: 10.93, Głosów: 211, Autor: GOSIA288

Krew (4)

Funkcje krwi: - transport tlenu z płuc do krwi, - transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc, - transport produktów energetycznych, budulcowych np.glukoza, transport substancji [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:21 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 10.41, Głosów: 211, Autor: Michalk88

Świnka

Co to jest świnka?Świnka jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą, szerzącą się głównie drogą kropelkową, w której dominującym objawem jest zapalenie ślinianek [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:12 , Wyświetleń: 2032 , Ocena: 11.04, Głosów: 211, Autor: Mafej

Charakterystyka ptaków (3)

CHARAKTERYSTYKA PTAKÓWPokrycie ciała- skóra ptaków jest delikatna- tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra w [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:23 , Wyświetleń: 4312 , Ocena: 17.98, Głosów: 210, Autor: ew.la

Jelita

Jelito, stanowi najdłuższy odcinek przewodu pokarmowego u kręgowców rozpoczynający się za żołądkiem a kończący się odbytnicą lub stekiem. U większości bezkręgowców [...]

Dodano: 2008-02-07 22:28:17 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 11.03, Głosów: 210, Autor: ew.la

Pajęczaki

Obok znacznych różnic w wyglądzie i budowie wewnętrznej przedstawicieli, pajęczaki maja wspólne charakterystyczne cechy. Ciało pajęczaków dzieli się na głowotułów i od [...]

Dodano: 2008-08-23 08:45:01 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 13.73, Głosów: 210, Autor: Michalk88

Mszaki (2)

Mszaki są grupą roślin lądowych. Systematycznie gromadę mszaków podzielono na klasy: wątrobowce i mchy. W ich rozwoju występuje dominujący gametofit oraz mały sporofit.

Dodano: 2008-09-13 15:00:11 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 10.08, Głosów: 210, Autor: Michalk88

Gady (8)

Gady (Reptilia) jest to gromada kręgowców, która jako pierwsza opanowała ląd, obecnie z 18 rzędów przetrwały tylko 4. Wyróżniamy 3 podgromady: lepidozaury (Lepidosauria), [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:27 , Wyświetleń: 2204 , Ocena: 11.77, Głosów: 210, Autor: elkakida

Ptaki (1)

Stałocieplne.8600 gatunków - 3 grupy: biegające(struś), pływające(pingwin), latające(gołąb).Biegające – often duże (struś, kazuar, kiwi).przystosowania z bieg [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:45 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 13.8, Głosów: 209, Autor: Michalk88

Glony (5)

Są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują orga [...]

Dodano: 2008-02-07 22:17:38 , Wyświetleń: 3079 , Ocena: 16.57, Głosów: 208, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?