Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Funkcje skórki liścia

BiologiaSkórka:-jednowarstwowa , utworzona ze ściśle przylegających dosiebie komórek.-chroni wnętrze rośliny przed nadmierną utratą wody , a także pr [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:05 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 24.96, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Korzeń, łodyga...

BiologiaŁodyga-jest organem unoszącym liście i kwiaty , a także transportuje wodę i substancje pokarmowe.Liść-jest organem odpowi [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:05 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 14.14, Głosów: 130, Autor: Michalk88

Kwaśne deszcze (5)

Źródłem kwaśnych opadów są zanieczyszczenia atmosfery. Powstały one przez reakcje chemiczne z udziałem wodorów, dwutlenków siarki i tlenków azotu. Te związki chemiczne [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:35 , Wyświetleń: 1915 , Ocena: 15.98, Głosów: 101, Autor: Michalk88

Od pierwotniaków do skąposzczetów

1.Charakterystyka pierwotniakówKrólestwo: zwierzęta (Zoa)Zespół typów: Pierwotniaki (Protozoa)Typ: Wiciowce ( Mastigota, Flagellata )Typ: Zarodziowce (Sarcodi [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:38 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 22.92, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Przystosowanie roślin do życia w warunkach górskich

Poszczególne gatunki roślin, zasiedlając coraz to nowe obszary, musiały wykazać się niezwykła elastycznością, jeśli chodzi o przystosowanie do warunków, jakie w danym ś [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:46 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 34.89, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Anoreksja i bulimia (2)

Poważnie brzmiące terminy medyczne, które coraz częściej spotkać można w prasie wcale nie zawsze poświęconych medycynie. To nazwy chorób, których nie jest do końca [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:04 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 22.51, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Biotop kotów

Od wieków ludzie polowali na koty dla zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz dla rozrywki. Gwałtowny w obecnym stuleciu wzrost populacji człowieka doprowadził do radykalnego zm [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:04 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 10.15, Głosów: 156, Autor: Michalk88

Gady - charakterystyka

GADYSą zwierzętami typowo lądowymi. Zamieszkują różnorodne siedliska stref ciepłych oraz umiarkowanych. Są zwierzętami zmiennocieplnymi. Ciało gadów jest wydłużone [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:06 , Wyświetleń: 2104 , Ocena: 35.96, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Glony (1)

Są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują orga [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:07 , Wyświetleń: 2236 , Ocena: 14.45, Głosów: 179, Autor: Michalk88

Grzyby (2)

Grzyby to organizmy plechowe występujące na lądzie (rzadko w wodzie). Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii orga [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:08 , Wyświetleń: 2362 , Ocena: 12.3, Głosów: 175, Autor: Michalk88

Higiena psychiczna

Higiena psychicznaPod pojęciem higieny psychicznej rozumiemy dziś naukę o zdrowiu psychicznym człowieka , albo grupy społecznej np. dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:09 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 28.58, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Jamochłony (3)

Jamochłony to prymitywne tkankowce, dwuwarstwowe. Typ jamochłonów skupia ok. 9000 gatunków najprostszych zwierząt tkankowych o budowie promienistej. Ciało zbudowane z dwóch [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:10 , Wyświetleń: 2335 , Ocena: 26.85, Głosów: 111, Autor: Michalk88

Mszaki (2)

Mszaki są grupą roślin lądowych. Systematycznie gromadę mszaków podzielono na klasy: wątrobowce i mchy. W ich rozwoju występuje dominujący gametofit oraz mały sporofit.

Dodano: 2008-09-13 15:00:11 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 10.08, Głosów: 210, Autor: Michalk88

Paprotniki (2)

Paprotniki: Są grupą lądowych roślin organowych, obejmujących klasy: paprocie, widłakowe, skrzypowe oraz wymarłe psylofity. U paprotników występuje w rozwoju przemiana [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:12 , Wyświetleń: 1963 , Ocena: 14.94, Głosów: 137, Autor: Michalk88

Pierwotniaki (9)

Zaliczane do królestwa Protista, obejmują ok. 25 000 gatunków. Istniały już prawdopodobnie w erze archaicznej. Zasiedlają cały świat a ich środowiskiem życia jest wod [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:13 , Wyświetleń: 2391 , Ocena: 22.19, Głosów: 136, Autor: Michalk88

Płazy - charakterystyka

PŁAZYSą zwierzętami wodno-lądowymi występującymi w strefie międzyzwrotnikowej. Są organizmami zmiennocieplnymi. Obejmują ok. 2100 gatunków. W Polsce występuje kilkan [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:14 , Wyświetleń: 1510 , Ocena: 17.82, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Ryby - charakterystyka

RYBY:Są grupą zmiennocieplnych kręgowców wodnych. Żyją w wodach: słonych, słodkich, ciepłych, zimnych, stojących, płynących. Są przystosowane do życia w toni wodn [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:15 , Wyświetleń: 1563 , Ocena: 15.4, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Oko ludzkie

Nasze oczy dostarczają nam wielu informacji o odległości, kształcie, ruchu oaz barwach. Dzięki poruszaniu się w górę, w dół i na boki pozawalają nam na najszersze jak to [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:48 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 13.26, Głosów: 158, Autor: Michalk88

Karol Darwin i jego teoria ewolucji

Rewolucja naukowa i techniczna zmieniła relacje między człowiekiem a przyrodą, wpływając na wszystkie dziedziny wiedzy i światopogląd człowieka. W drugiej połowie XIX w. [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:49 , Wyświetleń: 2002 , Ocena: 29.5, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Odżywianie się organizmów samożywnych

Odżywianie się organizmów cudzożywnychKażdy organizm potrzebuje pokarmu – niektóre potrafią wytworzyć go z wody, CO2 i soli mineralnych (organizmy samożywne), in [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:50 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 41.13, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Choroby wieńcowe, zawał serca.

Dla większości ludzi serce stanowi symbol miłości i uczucia .Czy jednak wygląda ono tak jak przedstawiane jest na rysunkach na murach ? Jedną z możliwych odpowiedzi jest [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:52 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 36.82, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Glony (2)

GLONYSą ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej domin [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:53 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 13.36, Głosów: 181, Autor: Michalk88

Ochrona środowiska wczoraj i dziś

Ochrona środowiska jest stałym elementem rozwoju cywilizacji. W dawnych epokach była to oczywiście ochrona w nieco innym rozumieniu niż dzisiejsze. Oznaczało to wówczas racz [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:54 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 31.61, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Kampinoski Park Narodowy (2)

POŁOŻENIE Kampinoski Park Narodowy leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy, z którą bezpośrednio sąsiaduje. Obejmuje fragment pradoliny Wisł [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:06 , Wyświetleń: 2401 , Ocena: 65.26, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Biometerologia

BIOMETEOROLOGIA –jest nauką o bezpośrednich i pośrednich wpływach czynników meteorologicznych zmieniających się niereguralnie lub rytmicznie na układy fizykochemiczne [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:29 , Wyświetleń: 2161 , Ocena: 13.72, Głosów: 144, Autor: Michalk88

Charakterystyka procesu krzepnięcia krwi

Szlak zewnątrzpochodny1.Uszkodzenie naczynia.2.Odruchowy skurcz naczynia i agregacja płytek krwi w miejscu uszkodzenia na odsłoniętym kolagenie.3.Uwolnienie przez p [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:30 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 152.13, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Grzyby - podział systematyczny, budowa, występowanie i znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

Grzyby przez długi czas zaliczane były do królestwa roślin. Karol Linneusz, systematyk podzielił organizmy żywe na dwa królestwa: zwierząt i roślin. Kryterium podziału by [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:32 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 54.19, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (niejonizujące)

Wszystkie żywe organizmy od prapoczątków swego rozwoju pozostawały zawsze w naturalnym ziemskim polu magnetycznym i elektrycznym o dość znacznych natężeniach. Człowiek nie [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:33 , Wyświetleń: 3220 , Ocena: 40.77, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Higiena placówek leczniczych.

Zakażenia szpitalne występują od czasów powstania pierwszych szpitali. Obecnie również stanowią poważny problem. Rozwój medycyny , szczególnie różnych technik chirurgic [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:35 , Wyświetleń: 3245 , Ocena: 41.97, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Historia badań nad DNA

W XIX wieku biolodzy prowadzili obserwacje procesu zapłodnienia pod mikroskopem. Badali także rozwój nowego organizmu następujący w wyniku podziału powstałej komórki tzw. z [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:37 , Wyświetleń: 3064 , Ocena: 73.4, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Nadmierna podaż energii w diecie - otyłość

Należy do podstawowego , powszechnego błędu żywieniowego. Normalnie przy diecie prawidłowo zbilansowanej tkanka tłuszczowa stanowi 10-15% masy ciała mężczyzny i 20-25% mas [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:38 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 50.71, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Pestycydy

Zastosowanie i zalety•Zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytniczych roślin ( wirusy, grzyby) oraz makroorganizmów (owadów, roztoczy,nicieni,gryzoni, g [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:39 , Wyświetleń: 1754 , Ocena: 10.88, Głosów: 172, Autor: Michalk88

Szkodliwe czynniki fizyczne

Obciążenie ciepłem Na wysokie temperatury narażeni są hutnicy, odlewnicy , kowale, osoby pracujący w tropikach.Wysoka temperatura powoduje napływ krwi do naczyń wł [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:40 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 47.94, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Witaminy (10)

WITAMINY – substancje katalizujące rozmaite przemiany w ustroju , zbliżone w swych właściwościach do enzymów i hormonów. Pochodzą głównie z pożywienia , niektóre [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:42 , Wyświetleń: 2049 , Ocena: 14.52, Głosów: 138, Autor: Michalk88

Wysokie i niskie ciśnienie

Ciśnienie atmosferyczne – siła z jaką powietrze oddziaływuje na powierzchnię ziemi. Na poziomie morza , 45 szer.geograficznej – 1atmosfera = 1013.25 hPa. C [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:43 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 24.33, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenie powietrza (2)

Higiena – dział medycyny zajmujący się badaniem wpływu środowiska ( naturalnego i sztucznego) w jakim żyje człowiek na jego zdrowie ludzkie ,a ściślej badaniem [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:44 , Wyświetleń: 2483 , Ocena: 46.7, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Zatrucia pokarmowe

Ostre ,zwykle gwałtowne dolegliwości żołądkowo -jelitowe,występujące w stosunkowo krótkim czasie po dostaniu się do przewodu pokarmowego szkodliwych czynników biologiczn [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:45 , Wyświetleń: 3384 , Ocena: 84.21, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Żywienie - składniki nieodżywcze

SKŁADNIKI NIEODŻYWCZE (ANTYODŻYWCZE)Są to wszystkie substancje występujące w żywności, które ograniczają bądź uniemożliwiają wykorzystanie składników odżywczyc [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:46 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 14.64, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Żywienie (1)

ŻYWIENIE- WSTĘPGłównym celem odżywiania jest dostarczenie człowiekowi energii niezbędnej do życia i pracy. Zapotrzebowanie człowieka na energię jest wyznaczone poziom [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:48 , Wyświetleń: 2013 , Ocena: 14.59, Głosów: 155, Autor: Michalk88

Gady (4)

GADY1) Systematyka gadówGromada: Gady (Reptilia) Rząd: Kotylozaury Rząd: Dinozaury Rząd: Pterozaury Rząd: Ichtiozaury Rząd: Żółwie ( [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:08 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 11.99, Głosów: 180, Autor: Michalk88

Bezczaszkowce

Role szkieletu osiowego pelni struna grzbietowa ciagnaca się przez cale cialo.cewka nerwowa lezy nad struna.Lancetnik zyje w pelnoslonych morzach,ryje w piaskach,funkcjonuje jak p [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:39 , Wyświetleń: 1774 , Ocena: 15.41, Głosów: 120, Autor: Michalk88

Dieta a nowotwory

Większość obserwacji dotyczących związku między dietą i nowotworami nadal nie ma charakteru rozstrzygającego. Gromadzi się jednak coraz więcej danych na to, że modyfikac [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:40 , Wyświetleń: 1599 , Ocena: 16.13, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Gady (3)

Błony płodowe. We wczesnej embriogenezie na powierzchni kuli żółtka jaj tworzy się tzw. tarcza zarodkowa. Nad nią zamyka się owodnia – pierwsza błona płodowa. Jej r [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:41 , Wyświetleń: 2055 , Ocena: 10.3, Głosów: 201, Autor: Michalk88

Płazy (5)

1. Budowa serca: a)cienkościenna zatoka żylna umieszczona na prawym przedsionku - przyjmuje krew utlenowaną ze skóry i odtlenowaną z dużego obiegu b)2 gładkościenne przedsi [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:42 , Wyświetleń: 1975 , Ocena: 12.61, Głosów: 180, Autor: Michalk88

Pierwotniaki (8)

1. Wiciowce.Pierwotniaki poruszające się za pomocą wici, zwykle są to jednorodne haplonty, rozmnażającymi się przez podział podłużny. Ich substancje zapasowe to wielo [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:43 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 21.59, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Rozmnażanie bezkręgowców

Rozmnażanie organizmów żywych jest najważniejszym procesem podtrzymującym istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne spowodowały p [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:44 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 24.14, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Zatrucia (1)

Zatruciem nazywamy wniknięcie do organizmu substancji w szkodliwej dla niego dawce. Przyczyny zatruć:- zamachy samobójcze, - zabójstwa, - nadużycia (leki, a [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:46 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 13.89, Głosów: 146, Autor: Michalk88

AIDS (1)

AIDS-Zespół nabytego upośledzenia odporności – jest nową chorobą . Nie znano żadnego jej przypadku aż do 1981 roku . Od tego czasu wirus HIV, wywołujący AIDS, rozpr [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:18 , Wyświetleń: 2242 , Ocena: 10.99, Głosów: 208, Autor: Michalk88

Barwienie bakterii.

Służy ono do uwidocznienia kształtu komórki lub jej struktury. Do barwienia stosuje się najczęściej zasadowe barwniki anilinowe w których barwna chromoforowa grupa występu [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:18 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 14.01, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Bialka zlozone.

Zbudowane z białka i składnika niebiałkowegoGrupa niebiałkowa :1.glikoproteidy - oprócz białek posiadają grupę cukrową .membranach – receptory membrano [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:19 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 14.34, Głosów: 132, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?