Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rozwój współczesnych badań nad ewolucją

ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ NAD EWOLUCJĄ Rozwój ewolucjonizmu jako dziedziny był i jest bezpośrednio związany z postępami biologii molekularnej i biochemii. W 1952 [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:18 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 29.52, Głosów: 41, Autor: pawlukewa

Współczesne problemy biologii ewolucyjnej

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BIOLOGII EWOLUCYJNEJ.W 1946 roku w Princeton, odbyła się słynna konferencja, na której ostatecznie nadano kształt współczesnemu neodarwinizmowi, c [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:53 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 33.59, Głosów: 33, Autor: pawlukewa

Badanie przebiegu filogenezy

BADANIE PRZEBIEGU FILOGENEZY WYKORZYSTUJĄC ZDOBYCZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ.Filogenetyka stara się badać pokrewieństwa między organizmami. Ludzie od wieków starali się kla [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:53 , Wyświetleń: 1293 , Ocena: 26.69, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Somatyczne reranżacje w układzie immunologicznym.

SOMATYCZNE REARANŻACJE W UKŁADZIE IMMUNOLOGICZNYMUnikalne zjawiska tego typu zachodzą w układzie immunologicznym (odpornościowym) kręgowców. Jego podstawową funkcją je [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:54 , Wyświetleń: 1833 , Ocena: 32.97, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Transpozony

TRANSPOZONY - WĘDRUJĄCE DNAZmiany mutacyjne w genomach organizmów zachodzą stosunkowo rzadko. Skomplikowane, wielostopniowe mechanizmy stoją na straży stabilności skład [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:55 , Wyświetleń: 1881 , Ocena: 12.81, Głosów: 128, Autor: pawlukewa

Płeć zależy od genu a nie od chromosomu.

PŁEĆ ZALEŻY OD GENÓW, NIE OD CHROMOSOMUJest rzeczą powszechnie znaną, że za naszą płeć odpowiedzialny jest chromosom Y, lub jego brak. Na pozór jest to fakt oczywist [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:56 , Wyświetleń: 1250 , Ocena: 44.46, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Determinacja płci u ssaków.

DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓWU ssaków mechanizm determinacji płci związany jest z obecnością chromosomu Y, a nie, jak u Drosophila, liczbą chromosomów X. Ponadto płeć s [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:57 , Wyświetleń: 6861 , Ocena: 31.75, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Jak geny decydują o cechach naszego organizmu?

Cechy żywego organizmu zależą od znajdującej się w komórkach złożonej mieszaniny wzajemnie reagujących ze sobą składników. Białka odpowiadają za większość komórko [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:58 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 34.1, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Dlaczego muchy trzymają sie sufitu???

Niektóre owady (choćby zwyczajne muchy domowe), płazy i gady (na przykład rzekotki i gekony) potrafią wchodzić na gładkie, pionowe powierzchnie, takie jak szyby okienne. Tak [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:59 , Wyświetleń: 1808 , Ocena: 68.18, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych

Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowychKwasy nukleinowe rozpuszczają się w wodzie w środowisku zasadowym i obojętnym, natomiast ulegają wytrąceniu z roztworu [...]

Dodano: 2008-03-29 12:24:59 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 82, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Sponges [gąbki]

SPONGES = PORIFERAAquatic animals ans sessile, they resimble simple socs [worki]. MEZOGLEA is between ectoderm and endoderm. Nie ma systemu przy rozprowadzaniu pokarmu [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:46 , Wyświetleń: 2082 , Ocena: 9.62, Głosów: 162, Autor: pawlukewa

Budowa ludzkiego oka

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:06 , Wyświetleń: 21344 , Ocena: 38.42, Głosów: 72, Autor: pawlukewa

Komórka. jej budowa i funkcje - test.

KOMÓRKA, JEJ BUDOWA I FUNKCJE.1.Siła ssąca komórki roślinnej zależy od:a) stężenia substancji rozpuszczonych w soku komórkowym i turgorub) stężenia substanc [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:32 , Wyświetleń: 1944 , Ocena: 23.52, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Quiz z fizjologii i anatomii człowieka dla uczniów szkół średnich i gimnazjum.

1.Jaka droga płód otrzymuje tlen?2.Jak nazywa się meszek , pokrywający płód w 20 tygodniu ciąży?3.Jakie są dwa rodzaje tkanki tłuszczowej odkładające się pod [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:33 , Wyświetleń: 1228 , Ocena: 44.48, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Budowa komórki i funkcje jej składników (1)

Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, ślu [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:49 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 25.8, Głosów: 75, Autor: pawlukewa

Komórka nerwowa, włókna nerwowe i mielina

Komórka nerwowa (neuron) - składa się z ciała komórki (perikarion) i dwóch rodzajów wypustek cytoplazmatycznych (dendryty) oraz pojedynczej wypustki osiowej (neuryt lub akso [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:59 , Wyświetleń: 1342 , Ocena: 51.19, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Porównaj wszystkie układy: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny i wydalniczy u wszystkich zwierząt tkankowych (Jamochłony, robaki, pierścienice,

Układ nerwowy.JamochłonyStułbiopławy (Hydrozoa)- układ nerwowy stułbiopławów składa się z leżących na błonie podstawnej epidermy komórek nerwowych, powiązany [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:16 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 108.17, Głosów: 11, Autor: pawlukewa

Gromady jamochłonów

Gromady jamochłonówStułbiopławyKrążkopławyStułbiopławyStułbia płowaPostać polipa, w górnej części znajduje się wieniec czułków, ramion. Porusz [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:16 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 21.52, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

Układ krwionośny (1)

Większość komórek każdego organizmu wymaga stałego zaopatrzenia w substancje odżywcze. Drobne zwierzęta wodne jak gąbki, parzydełkowce, żebropławy, płazińce i nicieni [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:33 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 26.31, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Budowa tkanek

Tkanki roślin naczyniowych wykazują wysoki stopień specjalizacji i zróżnicowania. Wykształcenie tkanki chłonnej w korzeniu i tkanek okrywających w pędzie oraz wytworzenie [...]

Dodano: 2008-03-29 15:52:03 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 30.45, Głosów: 94, Autor: pawlukewa

Choroby układu oddechowego (3)

Krótkie przypomnienie budowy anatomicznej i fizjologii układu oddechowego Główne objawy chorobowe Badania w chorobach układu oddechowego Profilaktyka chorób ukła [...]

Dodano: 2008-03-29 15:52:05 , Wyświetleń: 2934 , Ocena: 61.28, Głosów: 59, Autor: pawlukewa

Glista ludzka

Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest jednym z najpospolitszych pasożytów człowieka. Według niektórych źródeł do 25% wszystkich ludzi może być nim zarażonych! W Pols [...]

Dodano: 2008-03-30 09:47:31 , Wyświetleń: 1764 , Ocena: 20.2, Głosów: 87, Autor: pawlukewa

Płazińce

Płazińce są pierwsza grupa zwierząt trójwarstwowych, tzn. że wykształciły w rozwoju 3 listki zarodkowe. Wykształciły więc narządy i tkanki. Do płazińców należą za [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:11 , Wyświetleń: 2415 , Ocena: 11.99, Głosów: 205, Autor: pawlukewa

Nicienie

Nicienie obejmują bardzo dużą grupę zwierząt wolnożyjących, jak również i pasożyty. Ciało nicieni jest obłe, nitkowate od długości 1mm do 1m. Formy wolnożyjące moż [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:11 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 11.49, Głosów: 177, Autor: pawlukewa

Cechy progresywne typu pierścienic

Cechy progresywne typu pierścienic. P. dzielą się na trzy gromady. Są to wieloszczety, skąposzczety i pijawki. Wszystkie te zwierzęta posiadają wydłużone ciało o symetrii [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:12 , Wyświetleń: 1439 , Ocena: 257.8, Głosów: 4, Autor: pawlukewa

Fotosynteza (3)

Metabolizm – całokształt przemiany materii, której towarzyszy przemiana energii zachodząca na poziomie komórki i organizmu wielokomórkowego. Przemiany metaboliczne dzie [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:13 , Wyświetleń: 2020 , Ocena: 21.1, Głosów: 93, Autor: pawlukewa

Wchłanianie i transport produktów trawienia

Wchłanianie i transport produktów trawieniaWchłanianie produktów trawienia odbywa się w jelicie cienkim. Nabłonek jelita ssaków tworzy cienkie palczaste wyrostki tzw [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:13 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 75.95, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Budowa układu pokarmowego (1)

Układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego i gruczołów, ślinianek, wątroby i trzustki. Układ człowieka tak jak wszystkich kręgowców jest zróżnicowany na odcinki [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:14 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 41.53, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Płazy (2)

Płazy są pierwszymi kręgowcami lądowymi, stanowią małą gromadę kręgowców. Występują na niewielkich obszarach, okolice przybrzeżne wód słodkich oraz miejsca bagniste [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:15 , Wyświetleń: 1959 , Ocena: 11.9, Głosów: 180, Autor: pawlukewa

Gady (1)

Gady są pierwszą gromadą kręgowców, która skutecznie opanowała środowisko lądowe. Współcześnie żyjące gady dzielimy na: hatterie, żółwie, krokodyle oraz łuskono [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:16 , Wyświetleń: 2209 , Ocena: 11, Głosów: 223, Autor: pawlukewa

Płyny ustrojowe. Budowa i rola krwi.

Krew należy do tkanek łącznych i jest tkanka płynną. Pełni w organizmie funkcję transportową. Transportuje tlen, CO2, produkty pokarmowe, zbędne i szkodliwe produkty przem [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:17 , Wyświetleń: 2303 , Ocena: 29.7, Głosów: 68, Autor: pawlukewa

Budowa układu krwionośnego człowieka, budowa serca.

Układ krwionośny składa się z serca i naczyń czyli żył, tętnic i naczyń włosowatych. Ściany żył i tętnic zbudowane są z 3 warstw: zewnętrznej łącznotkankowej, śr [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:18 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 51.44, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Choroby układu krążenia Wady serca

Choroby układu krążenia Wady serca – mogą być spowodowane poprzez przebycie różnych chorób bakteryjnych, np. szkarlatyny, anginy, kiły a także nieprawidłowości w [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:19 , Wyświetleń: 2033 , Ocena: 22.21, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Ssaki - budowa

Skóra ssaków jest gruba i spełnia różnorodne funkcje. Przede wszystkim chroni przed utratą ciepła. Jest to podstawowa funkcja włosów pokrywających ciało ssaka. Włos zbu [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:30 , Wyświetleń: 1902 , Ocena: 12.57, Głosów: 154, Autor: pawlukewa

Przegląd ssaków

Przegląd ssaków. Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych. Na początku stanowiły one małą grupę niewielkich zw [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:31 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 27.38, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

Ewolucja układu krążenia kręgowców

Ewolucja układu krążenia kręgowców. W skład układu krążenia kręgowców wchodzi ukł krw – ukł limfatyczny. Ukł krąż u wszystkich kregowców jest układem zamkni [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:32 , Wyświetleń: 1718 , Ocena: 29.84, Głosów: 44, Autor: pawlukewa

Budowa i biologia stawonogów

Do stawonogów zaliczamy skorupiaki wije, owady pajęczaki i trylobity. Staw są najliczniejszym typem zwierząt na Ziemi. Przodkami staw były prymitywne, morskie wieloszczety. Pi [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:33 , Wyświetleń: 2070 , Ocena: 73.33, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Mięczaki (1)

Ciało skorupiaków dzieli się na głowotułów i odwłok. Pokryte jest oskórkiem chitynowym przesyconym solami wapnia, tworzy się gruby pancerz. Na głowie znajdują się oczy [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:34 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 12.25, Głosów: 168, Autor: pawlukewa

Przegląd mieczaków

Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płuc [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:34 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 20.5, Głosów: 73, Autor: pawlukewa

Skorupiaki (1)

Ciało skorupiaków dzieli się na głowotułów i odwłok. Pokryte jest oskórkiem chitynowym przesyconym solami wapnia, tworzy się gruby pancerz. Na głowie znajdują się oczy [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:35 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 12.9, Głosów: 154, Autor: pawlukewa

Choroby układu oddechowego (4)

Układ oddechowy ze względu na swą "otwartość" na świat zewnętrzny jest szczególnie narażony na działanie czynników chorobotwórczych obecnych w powietrzu. Najczęstszymi [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:38 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 24.44, Głosów: 72, Autor: pawlukewa

Oddychanie jako proces kataboliczny

Oddychanie jest procesem katabolicznym. Polega na utlenianiu biologicznym poprzez oderwanie atomów wodoru, bądź tylko elektronów od substratu organicznego. Procesowi temu towar [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:41 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 33.98, Głosów: 39, Autor: pawlukewa

Mikro i makroelementy - sciąga

Sład chemiczny organizmów 1.Makroelem.-Pierwiastki wyst.w suchej masie org. w ilościach przekraczających 0,01%. 2.Mikroelem.-są to pierwiastki, których udział w suchej masie [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:42 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 29.57, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Mitoza, mejoza, tkanki - sciąga

MITOZA-Interfaza-składa się z 3 okresów:G1-wzrost jądra;S-replikacja DNA i białka histonowego;G2-powiększanie jądra. Profaza-spiralizacja i grubienie chromatyny,prowadzi do [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:43 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 19.77, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

Grzyby, glony, porosty ... - sciąga

TAKSONOMIA 1.Systematyka: -nauka zajmująca się porządkowaniem istot żywych uwzględniająca w I rzędzie stosunki pokrewieństwa ustalone przez pochodzenie -dział nauki biolog [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:44 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 23.09, Głosów: 63, Autor: pawlukewa

Grzyby kapeluszowe - sciąga

A Jadalne; cenne : -borowik szlachetny, -koźlarz czerwony, -koźlarz babka, -maślak sitarz, -podgrzybek wielobarwny, -maślak zwyczajny, -rydz szlachetny, -pieczarka polna, -czub [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:45 , Wyświetleń: 2051 , Ocena: 46.39, Głosów: 60, Autor: pawlukewa

Tkanki - sciąga

OKRYWAJĄCA a) pierwotne -epiderma -rezyderma b) wtórna -peryderma BUDOWA skórka-zbudowana jest z kom.okrywających całą powierzchnię , zwykle bywa jedno warstwowa, kom.ściś [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:46 , Wyświetleń: 5720 , Ocena: 4.43, Głosów: 142, Autor: pawlukewa

Wirusy, bakterie - sciąga

WIRUSY Wirusy powodują liczne schorzenia człowieka (ospa, odra, aids), zwierząt (wścieklizna, nosówka), roślin. Pewne ich formy zwane bakterio..... powodują powodują śmier [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:46 , Wyświetleń: 1833 , Ocena: 17.42, Głosów: 97, Autor: pawlukewa

Glony (3)

GLONY 1. Glony to grupa zarodnikowych roślin plechowych, przeważnie samożywnych i żyjących w wodzie lub w środowisku wilgotnym. Józef Roztafiński zapożyczył ten termin na [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:47 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 13.61, Głosów: 172, Autor: pawlukewa

Krwioobieg - sciąga

1. serce PP; LP; PK; LK. 2. Mały krwioobieg zaczyna się w prawej komorze i kończy się w lewym przedsionku, nieutlenowana krew. 3. Główne elementy wchodzące w skład krwi: o [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:48 , Wyświetleń: 1704 , Ocena: 18.19, Głosów: 78, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?