Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Budowa oka i ucha (1)

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:30 , Wyświetleń: 2456 , Ocena: 29.84, Głosów: 73, Autor: ew.la

Choroby genetyczne u ludzi

Choroby genetyczne u ludziWraz z postępem badań nad DNA człowieka coraz więcej dostępnych jest testów genetycznych, pozwalających wykryć niektóre choroby, zanim pojawi [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:33 , Wyświetleń: 2366 , Ocena: 29.35, Głosów: 70, Autor: ew.la

Budowa i funkcja kwasów nukleinowych

1.Kwasy nukleinowe zostały odkryte w jądrze komórkowym przez Miescher w 1869 roku2.Budowę kwasów nukleinowych rozszyfrowali Watson i Crick w 1953r.3.Typy kwasów nukle [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:32 , Wyświetleń: 3079 , Ocena: 24.87, Głosów: 78, Autor: ew.la

Zanieczyszczenia gleb i gruntów

Zanieczyszczenia są to substancje chemiczne i radioaktywne oraz mikroorganizmy występujące w glebach w ilościach przekraczających ich normalną zawartość, niezbędną do zap [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:35 , Wyświetleń: 1806 , Ocena: 28.99, Głosów: 66, Autor: ew.la

Znaczenie owadów w przyrodzie i w życiu człowieka (1)

Znaczenie owadów w przyrodzie i w życiu człowiekaOgromne znaczenie owadów wynika z tego, iż występują one w przyrodzie w bardzo dużej ilości, mają wiele siedlisk, rep [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:09 , Wyświetleń: 4365 , Ocena: 138.09, Głosów: 10, Autor: ew.la

Ewolucja roślin (2)

Najwcześniejszymi formami roślinnymi były organizmy morskie. Wszystkie różnorodne gatunki roślin lądowych rozwinęły się z prymitywnych form roślinnych żyjących w ocean [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:47 , Wyświetleń: 2159 , Ocena: 16.28, Głosów: 110, Autor: ew.la

Glony - ściąga.

Glony są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominuj [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:40 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 4.46, Głosów: 133, Autor: ew.la

Tkanki (2)

Treść jest taka sobie, nie pamietam co za to dostałem,ale napewno nie 1 czy 2= :-)Tkanki twórcze i stałe:okr.miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca;Tk. okrywajaca-warst [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:41 , Wyświetleń: 3426 , Ocena: 10.74, Głosów: 195, Autor: ew.la

Inteligencja - co to takiego?

W psychologii inteligencja to swoisty zespól zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych za [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:45 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 37.68, Głosów: 64, Autor: ew.la

Krwotoki i ich tamowanie

KRWOTOKI I ICH TAMOWANIE. Krwotok to przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego i towarzyszące temu wydostanie się krwi poza jego zasięg. Jeśli upływ krwi następuje p [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:50 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 23.73, Głosów: 59, Autor: ew.la

Układ oddechowy strunowców i bezkręgowców

Wprowadzenie do strunowców i bezkręgowców. Bezkręgowce, popularne określenie wszystkich niższych zwierząt, od pierwotniaków po bezczaszkowe strunowce. Jest to na [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:56 , Wyświetleń: 5851 , Ocena: 35.74, Głosów: 42, Autor: ew.la

Owady - rola w społeczeństwie

Owady (insecta) to najliczniejsza gromada typu stawonogów(Arthropoda). W porównaniu z innymi gromadami obejmują one największą liczbę gatunków zwierząt na Ziemi. W większo [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:58 , Wyświetleń: 6058 , Ocena: 20.74, Głosów: 69, Autor: ew.la

Rola wody w procesach zachodzacych w organizmie.

Organizm sklada sie przecietnie w 70 do 80% z wody. W cytoplazmie woda stanowi faze rozpraszajaca koloidu,a w niej zawieszona jest faza rozproszona.Woda wystepuje w plynach tk [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:15 , Wyświetleń: 2613 , Ocena: 103.85, Głosów: 46, Autor: ew.la

Wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów.

Wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów.Pod słowem ekosystem rozumiemy zespół żywych organizmów tworzących biocenozę, wraz ze wszystkimi elementami środowi [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:23 , Wyświetleń: 1629 , Ocena: 35.41, Głosów: 38, Autor: ew.la

Tkanki-ściąga

Tkanka glejowa, specjalna tkanka zwierzęca powstała z mezodermy (listki zarodkowe), zbudowana z nienerwowych komórek gwiaździstych, otaczających akson wewnątrz ośrodkowego u [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:37 , Wyświetleń: 5720 , Ocena: 15.63, Głosów: 136, Autor: ew.la

Lancetnik, minog

LANCETNIK (jako pierwotny strunowiec)Lancetnik jest niewielkim zwierzęciem morskim, który żyje w strefach przybrzeżnych na dnie zakopany w piasku, tak, że na zewnątrz wys [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:13 , Wyświetleń: 1897 , Ocena: 19.22, Głosów: 95, Autor: ew.la

Enzymy, witaminy

ENZYMYEnzymy – są to biokatalizatory, produkowane przez żywe komórki. Enzym składa się z:-części białkowej czyli apoenzymu-części niebiałkowej czyli ko [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:21 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 11.53, Głosów: 132, Autor: ew.la

Układ krążenia-ogólna charakterystyka

Układ krążenia służy do przenoszenia substancji wewnątrz organizmu. Są to substancje pokarmowe, tlen, dwutlenek węgla, zbędne produkty przemiany materii oraz szczególne s [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:33 , Wyświetleń: 1998 , Ocena: 62.04, Głosów: 25, Autor: ew.la

Układ krążenia bezkręgowców

#Tkankowce (Eumetazoa); W ciele większości tkankowców można wyróżnić wolne komórki unoszące się w płynach ciała lub pełzające w przestrzeniach międzykomórk [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:35 , Wyświetleń: 6692 , Ocena: 26.29, Głosów: 72, Autor: ew.la

Układ krążenia strunowców

U #STRUNOWCÓW: Występowanie centralnych części układu krwionośnego, po brzusznej stronie ciała pod przewodem pokarmowym, jest bardzo charakterystyczną cechą strun [...]

Dodano: 2008-03-06 23:08:01 , Wyświetleń: 2026 , Ocena: 22.15, Głosów: 73, Autor: ew.la

Wieloszczety

Wieloszczety: są najliczniejszą gromadą (5000 gatunków), która skupia organizmy morskie. Są gatunki wolno żyjące w toni wodnej i gatunki, które wędrują i ryją korytarze [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:02 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 11.96, Głosów: 154, Autor: ew.la

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej (1)

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: pasożyt, bytuje w jelicie cienkim człowieka, jest rozdzielnopłciowa, samice są większe 20-40cm, ciało mają wyprostowane, a samce są mniejsze [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:03 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 26.27, Głosów: 51, Autor: ew.la

Cykl rozwojowy włośnia krętego

Cykl rozwojowy włośnia krętego: Włosień kręty jest jednym z najgroźniejszych pasoźytów. Samica od 2-5mm, samiec do 1,5mm. Po zjedzeniu nie zbadanego sanitarnie mięsa świ [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:04 , Wyświetleń: 2021 , Ocena: 58.42, Głosów: 44, Autor: ew.la

Układ limfatyczny!!!!!!

W wielu źródłach można znależć informację, że układ limfatyczny jest układem otwartym tzn.drobne naczynia limfatyczne otwierają się bezpośrednio do przestrzeni między [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:06 , Wyświetleń: 2922 , Ocena: 38.61, Głosów: 109, Autor: ew.la

Mutacje genomowe i czynniki mutagenne

Mutacje są to zmiany dziedziczne powstające nagle, skokowo w skutek zmiany genu w nowy jego allel (mutacje genowe – punktowe) lub zmiany struktury lub liczby chromosomów ( [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:07 , Wyświetleń: 1744 , Ocena: 49.47, Głosów: 31, Autor: ew.la

Wierszyk pomagający zapamiętanie ułożenia kości nadgarstka

Wierszyk pomagający zapamiętanie ułożenia kości nadgarstkaŁódka płynie, księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci,O trapezie, trapeziku, powieś główkę na h [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:07 , Wyświetleń: 1175 , Ocena: 44.1, Głosów: 20, Autor: ew.la

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia k [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:12 , Wyświetleń: 1307 , Ocena: 69.63, Głosów: 15, Autor: ew.la

Ekologia - ściąga

Siedlisko – to miejsce, w którym żyje populacja danego gatunku.Areał – to przypadająca na każdego osobnika populacji przestrzeń, na której występują wszyst [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:13 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 17.52, Głosów: 95, Autor: ew.la

Fotosynteza (2)

Fotosynteza u roślin pustynnychRośliny rosnące w bardzo suchym klimacie zwane są kserofitami (grec. Kseros - suchy, phyton - roślina) wykształciły liczne i szczególne r [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:51 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 14.25, Głosów: 121, Autor: ew.la

Gąbki i ich struktura

GĄBKIDo typu Porifera należy około 5 tys. gatunków gąbek. Te proste wielokomórkowe organizmy żyją w środowiskach wodnych, większość z nich morzu. Żywe gąbki bywaj [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:52 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 21.23, Głosów: 96, Autor: ew.la

Białka (7)

Białka należą do najważniejszych związków organicznych, potrzebnych żywemu organizmowi .Można je znaleźć w niemal każdej części organizmu zwierząt, roślin, a naw [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:00 , Wyświetleń: 2219 , Ocena: 13.3, Głosów: 179, Autor: ew.la

Historia Genetyki

Dziedziczenie cech intrygowało ludzkość już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia zmuszało ich do zastanawiania się: dlaczego to wszystko tak się dziej [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:04 , Wyświetleń: 2641 , Ocena: 21.59, Głosów: 110, Autor: ew.la

Grzyby i porosty - test. (2)

GRZYBY I POROSTY1.Który zestaw cech charakteryzuje grzyby:Organizmy autotroficzne, ściana zbudowana z chityny, przechodzą zmianę faz jądrowych Organizmy hetero [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:45 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 22.25, Głosów: 70, Autor: ew.la

Przegląd zoologii.

Jamochłony są najbardziej pierwotnymi tkankowcami . Żyją w wodach , prawie wyłącznie w morzach . Plan budowy jamochłonów można sprowadzić do worka , zbudowanego z dwu war [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:46 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 14.44, Głosów: 109, Autor: ew.la

Pytania testowe-przekrojowe.

PYTANIA TESTOWE-CZ II1.Retikulum endoplazmatyczne szorstkie występuje szczególnie obficie w komórkach:A.rozrodczychB.o wysokim metabolizmie substancji białkowych

Dodano: 2008-03-09 18:33:48 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 34.4, Głosów: 41, Autor: ew.la

Bezkręgowce - test.

BEZKRĘGOWCE- TEST PRZEKROJOWY.1.Sporozoity, merozoity i schizonty to stadia rozwojowe charakterystyczne dla:a) Toxoplasma gondiib) zarodźca malariic) Eu [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:50 , Wyświetleń: 2484 , Ocena: 13.6, Głosów: 127, Autor: ew.la

Grzyby - test przekrojowy

Grzyby,glony,porosty.1.Grzyby:a)odżywiają się saprofitycznieb)prowadzą pasożytniczy tryb życiac)żyją w symbiozie z roślinami i glonamid)wszystkie odpo [...]

Dodano: 2008-03-13 11:12:39 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 43.52, Głosów: 60, Autor: ew.la

biologia rozmnażania glonów

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW,MSZAKÓW I PAPROCI.Oogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się ruchliwej gamety męskiej-plemnika z nieruchliwą gametą żeńską-ko [...]

Dodano: 2008-03-13 11:12:40 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 30.2, Głosów: 40, Autor: ew.la

Ewolucjonizm - test

EWOLUCJONIZM.1.Definicja: Jest to grupa organizmów o podobnej budowie które mogą się ze sobą krzyżować wydając płodne potomstwo określa gatunek:a)morfologiczn [...]

Dodano: 2008-03-13 11:12:41 , Wyświetleń: 1797 , Ocena: 15.25, Głosów: 94, Autor: ew.la

Grzyby i porosty - test. (1)

GLONY, GRZYBY, POROSTY.1.Termin "glony" oznacza:a)klasę roślinb)gromadę roślinc)zbiorczą grupę systematyczną roślind)zbiorczą grupę środowiskową [...]

Dodano: 2008-03-13 11:12:42 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 28.96, Głosów: 51, Autor: ew.la

Podziały komórkowe

PODZIAŁY KOMÓRKOWE-MITOZA MEJOZA I AMITOZA.Pojedynczy cykl komórkowy składa się z interfazy i podziału.Amitoza zwana podziałem bezpośrednim, ponieważ w jej przebie [...]

Dodano: 2008-03-13 11:12:43 , Wyświetleń: 1785 , Ocena: 23.82, Głosów: 67, Autor: ew.la

Białka, tłuszcze i cukry- powtórzenie

BIAŁKA:- zbudowane z ok. 20 różnych aminokwasów, aby było białko musi być ponad 100 w komórce- tworzenie białka poprzez hydrolizy enzymatycznej- łączenie aminokw [...]

Dodano: 2008-03-13 11:15:27 , Wyświetleń: 1567 , Ocena: 41.73, Głosów: 32, Autor: ew.la

Sole mineralne

SOLE MINERALNEmakroelementy: - Ca- kości i zęby- regulacja pracy serca- zwiększa syntezę przeciwciał- odporność: Ca + C daje kolagen- zapotrzeb [...]

Dodano: 2008-03-13 11:15:28 , Wyświetleń: 1843 , Ocena: 14.65, Głosów: 122, Autor: ew.la

Budowa układu pokarmowego (2)

UKŁAD POKARMOWY:- zbudowany z 3 błon: śluzowej (od strony żołądka, tkanka łączna wiotka z naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi oraz nerwami), mięśniowej (dwie war [...]

Dodano: 2008-03-13 11:15:29 , Wyświetleń: 2307 , Ocena: 20.08, Głosów: 108, Autor: ew.la

Żywienie, cholesterol i miażdżyca

Metabolizm: przemiana materii i energii, szereg zmian prowadzący do powstania innych związków na poziomie komórki (metabolizm komórkowy) lub na poziomie wielokomórkowego orga [...]

Dodano: 2008-03-13 11:15:30 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 39.74, Głosów: 30, Autor: ew.la

Układ pokarmowy i sposoby pobierania pokarmu u strunowców

Gromada: Ogonice (Appendiculariae) Przewód pokarmowy zbudowany jest prosto. Otwór gębowy prowadzi do gardzieli, trójkątnej w przekroju, w tylnej części po bok [...]

Dodano: 2008-03-13 22:07:57 , Wyświetleń: 3061 , Ocena: 36.92, Głosów: 35, Autor: ew.la

Pierwotniaki (5)

I. SystematykaKrólestwo: Protista / PierwotniakiTyp: WiciowceTyp: SporowceTyp: KorzenionórzkiTyp: OtworniceTyp: PromienionóżkiTyp: OrzęskiII. B [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:15 , Wyświetleń: 1897 , Ocena: 28.02, Głosów: 60, Autor: ew.la

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe.

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n. Węglowodany pełnią fu [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:39 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 33.38, Głosów: 47, Autor: ew.la

Mitoza - opracowanie

Komórki somatyczne są to wszystkie komórki ciała z wyjątkiem rozrodczych. Każdą żywą komórkę charakteryzuje zdolność do podziału. Każdy podział komórki składa si [...]

Dodano: 2008-03-14 09:45:43 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 23.51, Głosów: 60, Autor: ew.la

Znaczenie i ochrona ptaków

Znaczenie i ochrona ptakówPtaki są ważnym składnikiem środowiska. Stosunek człowieka do nich zmieniał się jednak w ciąguwieków, a i obecnie jest dość zróżnico [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:28 , Wyświetleń: 1911 , Ocena: 25.33, Głosów: 60, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?