Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Działanie ukł. krwionosnego, budowa serca, skład krwi....itp. =]

Działanie układu krwionośnego: Podczas każdego skurczu komór lewa komora tłoczy utlenowaną krew za pośrednictwem aorty do obiegu dużego. W dużym obiegu krew utlenowan [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:30 , Wyświetleń: 1283 , Ocena: 60.38, Głosów: 20, Autor: majka100100

Model budowy DNA, cechy budowy DNA, DNA ulega replikacji semikonserwatywnej, przebieg replikacji,podobieństwo DNA - dział z książki Biologia 2 zakres podst. J.Balerstet, Ewa Bartnik,W.Lewiński itd.

Istotą genetyki jest badanie dziedziczności i związanej z nią zmienności organizmów. Genetyka jest najbardziej popularnym działem biologii.Na przełomie XIX i XX w. Zacz [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:31 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 40.54, Głosów: 25, Autor: majka100100

Porównanie cech kręgowców

Praca w załączniku! [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:32 , Wyświetleń: 40446 , Ocena: 805.79, Głosów: 71, Autor: majka100100

Znaczenie prac Mendla dla rozwoju współczesnej genetyki.

Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa „rodzące” drzewa, ptak [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:33 , Wyświetleń: 1065 , Ocena: 55.88, Głosów: 15, Autor: majka100100

Formy ochrony przyrody.

Nasze tradycje ochrony przyrody mają prawie tysiąc lat. Jedno z pierwszych praw ochronnych ustanowił Bolesław Chrobry, który zakazał zabijania bobrów i wyznaczył do pilnowa [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:36 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 16.91, Głosów: 76, Autor: majka100100

Krew (2)

Budowa krwi swoista, płynna tkanka łączna krążąca w układzie krwionośnym kręgowców; złożona z płynnego osocza i krwinek: erytrocytów, leukocytów, trombocytów ( [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:37 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 9.46, Głosów: 217, Autor: majka100100

Rośliny zielone - samożywne lądowe tkankowce.

1.Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia.Wychodząc na ląd organizmy musiały pokonać wiele trudności, jakie stwarza to środowisko. W związku w czym wytworz [...]

Dodano: 2008-12-06 08:31:54 , Wyświetleń: 1897 , Ocena: 117, Głosów: 21, Autor: majka100100

Mitochondria - budowa, funkcje, pochodzenie.

Są to organelle o wysokim stopniu organizacji, wyspecjalizowane w przemianach tlenowych i będące wyrazem przystosowania komórek eukariotycznych do tlenowych warunków życia. k [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:55 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 20.44, Głosów: 67, Autor: majka100100

Fazy choroby alkoholowej.

1. Początkowa, ostrzegawcza faza alkoholizmu.Najpierw pijemy towarzysko, okazjonalnie. Ale odkrywamy odurzające właściwości alkoholu, dzięki którym redukujemy napięcie, [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:58 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 60.02, Głosów: 40, Autor: majka100100

Wiatminy.

Witamina A, akseroftol, alkohol diterpenowy, substancja oleista, rozpuszczalna w tłuszczach. Powstaje w przewodzie pokarmowym z prowitamin, które zawarte są np. w marchwi, pomid [...]

Dodano: 2008-12-07 10:42:06 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 19.02, Głosów: 146, Autor: majka100100

Narządy płciowe żeńskie.

Żeńskie narządy płcioweZwyczaje dotyczące narządów płciowych są uwarunkowane kilkoma czynnikami: postawami wobec ciała, seksu i płci, typami relacji między płciami [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:52 , Wyświetleń: 3207 , Ocena: 3, Głosów: 45, Autor: majka100100

Wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka.

Mówienie dzisiaj o szkodliwości palenia tytoniu to banał. Nawet sporadyczne sięganie do paczki z ulubionymi papierosami niesie ze sobą negatywne skutki dla zdrowia. Medycyna n [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:58 , Wyświetleń: 1889 , Ocena: 73.73, Głosów: 14, Autor: majka100100

Krew (7)

Krew odgrywa podstawową rolę w funkcjonowaniu organizmu - bez niej życie byłoby niemożliwe. Serce pompuje życiową ciecz przez skomplikowaną sieć naczyń krwionośnych i ż [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:22 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 11.21, Głosów: 185, Autor: majka100100

Genetyka - wszystkie terminy i zagadnienia.

Gen-fragment DNA kodujący jedno białkoAllele-alternatywne postacie genu zajmujące ten sam locus w chromosomach hom.Homozygota-organizm diploidalny mające identyczne all [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:45 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 47.61, Głosów: 30, Autor: majka100100

Uzależnienia - narkomania i alkoholizm.

UZALEŻNIENIE, med. zaburzenie zdrowia, stan psych. albo psych. i fiz. zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chem. (najczęściej leku), przejawiający się okresowym l [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:48 , Wyświetleń: 1221 , Ocena: 26.06, Głosów: 35, Autor: majka100100

Woda. (1)

WodaDwa atomy H, jeden OWoda, najbardziej pierwotna i powszechnie występująca substancja, jest też jedną z najcenniejszych i najważniejszych na Ziemi.Greccy filozo [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:05 , Wyświetleń: 2654 , Ocena: 4.8, Głosów: 160, Autor: majka100100

Rośliny zarodnikowe i nasienne - główne tendencje rozwojowe.

Rośliny zarodnikowe to takie, które nie wytwarzaja kwiatów i rozmnazaja sie glównie przez zarodniki. Do roślin zarodnikowych należą glony, mszaki oraz porosty. Rośliny [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:41 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 62.81, Głosów: 15, Autor: majka100100

Fotosynteza i chemosynteza - charakterystyka.

FOTOSYNTEZA to złożone reakcje syntezy związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych ( CO2, H2O ), które odbywają się poprzez wykorzystanie energii świetlnej [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:02 , Wyświetleń: 1665 , Ocena: 54.68, Głosów: 30, Autor: majka100100

Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej na podstawie ich funkcji.

Komórka jest podstawowym elementem strukturalnym i funkcjonalnym organizmów żywych. Jako pierwsze powstały małe, bez jądrowe komórki prokariotyczne, reprezentowane współcz [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:02 , Wyświetleń: 103829 , Ocena: 1572.93, Głosów: 29, Autor: majka100100

Głębiny morskie.

Głębiny morskie są największym skupiskiem życia na Ziemi. W wodach tych poniżej 1000 metrów z braku światła nie ma żadnych roślin. Jednak w przepaścistych, ciemnych gł [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:16 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 21.79, Głosów: 60, Autor: majka100100

Porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej

treść tej pracy znajduje się w załączniku... ponieważ zadanko zrobiłam w tabelce [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:49 , Wyświetleń: 35362 , Ocena: 1282.88, Głosów: 40, Autor: majka100100

Krew - wszystko o krwi oprócz norm.

Krew i płyn tkankowy – limfa, tworzą środowisko wewnętrzne ustroju, w którym żyją wszystkie komórki i tkanki ciała. W związku z tym krew ma do spełnienia szere [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:23 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 25, Głosów: 46, Autor: majka100100

Uzależnienia (1)

Hasła „ osoba uzależniona”, „alkoholik” wywołują zazwyczaj w naszych głowach obraz człowieka, który koniecznie musi zażyć narkotyk albo wypić alko [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:24 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 14.62, Głosów: 93, Autor: majka100100

W jaki sposób powstaje próchnica zębów ?

Próchnica zębów jest chorobą polegającą na niszczeniu szkliwa i zębiny przez bakterie, głównie paciorkowce. Sprzyjającym czynnikiem do powstawania próchnicy jest duża i [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:25 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 34.78, Głosów: 35, Autor: majka100100

Mukowiscydoza.

Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis, CF) jest jedną z najczęstszych genetycznych chorób występujących wśród populacji białej (kaukaskiej) powsta [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:28 , Wyświetleń: 2859 , Ocena: 22.66, Głosów: 84, Autor: majka100100

Biotechnologia.

KlonowanieCzy można sklonować człowieka? Z punktu widzenia biochemii człowiek nie różni się od owy, krowy świni, myszy czy kota, które udało się już klonować. Zapa [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:29 , Wyświetleń: 2049 , Ocena: 30.78, Głosów: 90, Autor: majka100100

Inżynieria genetyczna zwierząt i roślin. Wywoływanie mutacji.

Inżynieria genetyczna zwierzątChemicy pracujący nad białkami zmieniają sekwencje nukleotydowe sklonowanych genów, aby uzyskać zmienione białka w czystej postaci w duży [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:28 , Wyświetleń: 1565 , Ocena: 32.08, Głosów: 51, Autor: majka100100

Skóra - ogólne.

Skóra, anatatomiczna zewnętrzna powłoka ciała kręgowców; stanowi złożony narząd pełniący funkcję ochronną, biorący udzał w oddychaniu, termoregulacji, wydalaniu potu [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:51 , Wyświetleń: 1852 , Ocena: 14.37, Głosów: 133, Autor: majka100100

Konie (2)

Conieco o koniach Konie należą do rodziny koniowatych, czyli nieparzystokopytnych, wysokonogich ssaków. Do koniowatych zaliczamy też np. zebrę czy osła. Uważa się, że [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:43 , Wyświetleń: 2356 , Ocena: 18.33, Głosów: 194, Autor: majka100100

Montignac

Metoda Montignac nie jest trudna, wystarczy zapamiętać zaledwie kilka reguł.Myślą przewodnia Metody Montignac jest minimum zakazów i maksimum rozkoszy kulinarnych.Je [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:47 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 16.5, Głosów: 130, Autor: majka100100

Euglena

EUGLENA, klejnotka, Euglena, rodzaj pierwotniaków z gromady wiciowców zwierzęcych; komórki dł. do 500 µm, owalne, wrzecionowate, spłaszczone; na przednim biegunie komó [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:11 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 11.88, Głosów: 185, Autor: majka100100

Racicznica. Małża na którą mowia porzyteczny szkodnik

Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) należy do zupełnie innej rodziny. Małż ten dotarł do Polski z południa w ostatnich dziesięcioleciach. W wielu zbiornikach racicznic [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:12 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 31.51, Głosów: 36, Autor: majka100100

Typy ekologiczne roslin nasiennych

czynnikTypy ekologiczneprzykładyświatłoŚwiatłolubne(heliofile)Słonecznik, dziurawiec, dzwonekCieniolubne(skiofile)Paprocie, bluszcz, szczawik zajęczyIlość wody [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:12 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 31.43, Głosów: 39, Autor: majka100100

Tkanki -mięśniowa, kostna nabłonki itd (ściąga)

Tkanka łączna charakteryzuje się obfitą substancją międzykomórkową. Zależnie od stopnia jej uwodnienia i liczby występujących w niej komórek, tkanka łączna może [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:14 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 70.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Komórka.

Komórka – podstawowa, najmniejsza jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu pełniąca wszystkie jego funkcje: wydalanie, wydzielanie, rozmnażanie, oddychanie, odżywian [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:03 , Wyświetleń: 2335 , Ocena: 5.31, Głosów: 155, Autor: majka100100

Embriologia.

1.Rozmnażanie dzielimy na bezpłciowe i płciowe.2.W rozmnażaniu bezpłciowym powstają osobniki identyczne z osobnikami macierzystymi. Wyróżniamy następujące typy rozmna [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:04 , Wyświetleń: 1633 , Ocena: 11.99, Głosów: 146, Autor: majka100100

Grzyby - cudzożywne, zasadniczo lądowe organizmy beztkankowe

1.BUDOWA GRZYBÓW Ciało wegetatywne grzybów, zwane grzybnią, zbudowane jest z nitkowatych tworów jedno- lub wielokomórkowych, prostych lub rozgałęzionych, noszących naz [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:05 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 69.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Higiena trybu życia i jej wpływ na nasze zdrowie.

Higiena, jako nauka o zachowaniu zdrowia człowieka wywodzi się z czasów starożytnych. Pojęcie jej, było zawsze łączone z pojęciem zdrowia i oznaczało stan dobrego samopoc [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:06 , Wyświetleń: 1312 , Ocena: 29.22, Głosów: 35, Autor: majka100100

Mieśnie.

Funkcje mięśni:-dzięki nim poruszamy kończynami,-miesień sercowy przepompowuje krew w układzie krążenia,-umożliwiają pracę narządów wewnętrznych. Rodz [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:07 , Wyświetleń: 1735 , Ocena: 9.98, Głosów: 186, Autor: majka100100

Tkanka łączna.

1.Powstaje z mezenchymy.2.Każdy typ tej tkanki zawiera trzy elementy budulcowe:-substancję podstawową, która może być galaretowatym śluzem (np.. tkanka łączna wła [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:08 , Wyświetleń: 1926 , Ocena: 15.07, Głosów: 94, Autor: majka100100

Tkanka mięśniowa.

1.Tkanka mięśniowa u kręgowców powstaje z mezenchymy (mięśnie gładkie i poprzecznie prążkowane) oraz mezodermy (mięsień sercowy).2.Cechą charakterystyczną tkanki m [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:09 , Wyświetleń: 1478 , Ocena: 13.7, Głosów: 90, Autor: majka100100

Tkanka nabłonkowa (1)

Tkanka nabłonkowa (epithelium)1.Pochodzenie: ekto-, endo- i mezodermalne2.Cechy wszystkich nabłonków:-zwarty układ komórek zachowany dzięki błonie podstawowej (z [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:10 , Wyświetleń: 12886 , Ocena: 20.38, Głosów: 76, Autor: majka100100

Tkanka nerwowa, tkanka łączna.

Tkanka nerwowa jest zbudowana z komórek wyspecjalizowanych w przewodzeniu impulsów elektrochemicznych. Komórki tej tkanki noszą nazwę neuronów. Neuron zbudowany jest z:

Dodano: 2008-12-12 11:21:12 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 20.07, Głosów: 60, Autor: majka100100

Tkanka nerwowa.

1.Tkanka nerwowa ma pochodzenie ektodermalne i tworzą ją:-komórki nerwowe (neurony)-tkanka glejowa (neuroglej)2.Tkanka glejowa to tkanka podporowa układu nerwowego, [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:13 , Wyświetleń: 1747 , Ocena: 15.75, Głosów: 107, Autor: majka100100

Nerwice, lęki i fobie.

Układ nerwowy jest stale zaangażowany we wszystkie czynności pełnione przez nasz organizm, również na nasze stany psychiczne, zwane emocjami.Emocje to przeżywanie stosun [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:14 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 16.3, Głosów: 76, Autor: majka100100

Zęby.

Budowa ZębaNa każdy ząb przez cały czas oddziaływuje wiele czynników. Najistotniejsze spośród nich to: czynniki mechaniczne, chemiczne i termiczne. Zęby muszą być, w [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:15 , Wyświetleń: 2215 , Ocena: 11.92, Głosów: 191, Autor: majka100100

Tkanki zwierzęce

MIĘŚNIOWA TKANKA, tkanka zbud. z wydłużonych komórek zw. włóknami mięśniowymi, odgrywająca podstawową rolę we wszystkich ruchach dzięki zdolności kurczenia się; u kr [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:21 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 23.05, Głosów: 65, Autor: majka100100

Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki.

Składnikami:A) nieplazmatycznymi są -> WODNICZKI(WAKUOLE) - > ŚCIANA KOMÓRKOWAB) plazmatycznymi( protoplas [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:38 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 273.25, Głosów: 3, Autor: majka100100

Choroby cywilizacyjne, ich przyczyny oraz mozliwosci walki z nimi.

NERWICE:Nerwica, często określana jako nadmierna nerwowość, charakteryzuje się obecnością uczucia przejmującego lęku. Uczucie lęku może występować przejściowo i b [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:05 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 69.04, Głosów: 24, Autor: majka100100

Bakterie i wirusy (2)

1. Królestwo: Bakterie (Monera)1.1: Podział bakterii Grama metodą:a) bakterie Gram-dodatnie barwiące się na niebiesko; posiadają grube ściany kom.b) bakterie Gra [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:09 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 72.62, Głosów: 54, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?