Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rozpowszechnienie bakterii i ich zastosowanie w życiu codziennym

Zamieszkują wszystkie środowiska, a w niektórych tylko one reprezentują życie. Ludzkość żyje w oceanie drobnoustrojów, które praktycznie są wszędzie: w powietrzu, w wod [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:33 , Wyświetleń: 1133 , Ocena: 21.48, Głosów: 43, Autor: Mafej

Źródła i produkty białkowe

Białka sa to bardzo skomplikowanezwiazki chemiczne, stanowiace zasadniczy i niezbędny element budowy każdej komórki. Z białek organizm buduje nowe lub odnawia zużyte [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:34 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 17.29, Głosów: 79, Autor: Mafej

Rola bakterii w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:12 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 15.92, Głosów: 89, Autor: Mafej

Wskaż jakie płazińce przystosowały się do pasożytniczego trybu życia.

Pasożyt jest to organizm żyjący w ścisłym związku przestrzennym z innym organizmem-żywicielem- na jego koszt i z jego szkodą. Tasiemiec żyjący stale w jelitach np. lisa, [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:13 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 31.15, Głosów: 32, Autor: Mafej

Kręgowce

Kręgowce, podtyp zwierząt, należący do typu strunowców. Charakteryzują się wyraźną symetrią dwuboczną i zaznaczoną w wielu miejscach metameryzacją ciała. W szkielecie [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:37 , Wyświetleń: 1808 , Ocena: 12.67, Głosów: 155, Autor: Mafej

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty naszego wojewodztwa:Nazwa rezerwatu: BukowiecWojewództwo: TarnówGmina: CzchówLokalizacja: Powierzchnia rezerwatu: 5,31 haTyp rezerwatu: leśny< [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:38 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 28.13, Głosów: 53, Autor: Mafej

Ryby (2)

Ryby (Pisces), kręgowce wodne z gromady obejmującej podgromady: trzonopłetwe, kostno promieniste, spodouste, dwudyszne, tarczowce i fałdopłetwe. Znanych jest ponad 20 tys. [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:39 , Wyświetleń: 3512 , Ocena: 10.29, Głosów: 199, Autor: Mafej

Ryby (1)

RYBY, Pisces, nazwa zbiorcza zmiennocieplnych kręgowców wodnych, do niedawna traktowanych jako jedna gromada; obecnie przyjmuje się ich podział na 4 gromady: fałdopłetwe, aka [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:40 , Wyświetleń: 2176 , Ocena: 12.05, Głosów: 200, Autor: Mafej

Pescydy

PESTYCYDY - PODWÓJNE ZAGROŻENIEPestycydy są to chemiczne środki ochrony roślin. Wśród pestycydów wyróżniamy: fungicydy, zoocydy, herbicydy. •Fungicydy są t [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:11 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 19.68, Głosów: 176, Autor: Mafej

Wody - o nich wszystko

Oprócz ryb zamieszkujących zbiorniki wodne naszego kraju, istnieje wiele organizmów, stanowiących ogromną część fauny, z których podstawowe gromady i typy reprezentowane s [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:13 , Wyświetleń: 3756 , Ocena: 19.61, Głosów: 140, Autor: Mafej

Złamania, stłuczenia, zwichnięcia kości

ZŁAMANIADefiniuje sie jako przerwanie ciaglosci kosci po zadzialaniu urazu przekraczajacego graniceelastycznosci tkanki kostnej. Do najczestszych przyczyn zlaman naleza ud [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:14 , Wyświetleń: 1370 , Ocena: 24.41, Głosów: 53, Autor: Mafej

Biologia (1)

I. Cytologia Rodzaje i rola kwasów RNAW komórkach zwierząt i roślin informacja genetyczna zawarta jest w jądrze komórkowym , a synteza białek zachodzi w rybosom [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:18 , Wyświetleń: 2627 , Ocena: 14.27, Głosów: 161, Autor: Mafej

Znaczenie lasów i gospodarki wiejskiej dla rozwoju obszarów leśnych

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą od wieków nierozerwalnie związaną z krajobrazem Polski, niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego, war [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:20 , Wyświetleń: 1296 , Ocena: 119.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Rola witamin w organizmie człowieka

Witaminy to związki organiczne niezbędne do życia i zdrowia. Występują w postaci naturalnej w wielu produktach. Organizm wykorzystuje je do przeprowadzania ważnych reakcji ch [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:25 , Wyświetleń: 2994 , Ocena: 25.59, Głosów: 68, Autor: Mafej

Przystosowanie leukocytów do walki z mikrobami

Białe krwinki, czyli leukocyty dzielą się na fagocyty i limfocyty. Białe krwinki w razie wtargnięcia drobnoustrojów do organizmu zaczynają dążyć do miejsca wtargnięcia. [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:32 , Wyświetleń: 1501 , Ocena: 55.12, Głosów: 25, Autor: Mafej

Genetyka - regułki

Dziedziczenie cech polega na przekazaniu przez rodziców potomstwu substancji zwanej DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy).DNA zawiera info o tym jak zbudowane jest białko.Odci [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:20 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 21.74, Głosów: 65, Autor: Mafej

Stosowanie dopingu – niebezpieczeństwa i korzyści oraz opis działania testosteronu

Spis treści:1. Działania uboczne wynikające ze stosowania sterydów anabolicznych: 2. Korzyści wynikające z brania sterydów anabolicznych: 3. Opisuje także dzia [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:22 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 45.14, Głosów: 27, Autor: Mafej

Zagadnienia na maturę ustną z biologii

1.Komórka: a) Budowa chemiczna (pierwiastki, części organiczne, nieorganiczne, rola wody) b)Budowa przestrzenna * Omów składniki nieplazmatyczn [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:23 , Wyświetleń: 1330 , Ocena: 28.27, Głosów: 40, Autor: Mafej

Korelacje między budową a pełnioną funkcją organelli komókrowych

Na początku może najprostsze pytanie. Czym są: komórka i organelle komórkowe? A więc komórka jest to podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna każdego żywego organi [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:27 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 110.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Układ hormonalny

Układ hormonalny tworzą gruczoły wydzielania zewnętrznego, zwane gruczołami dokrewnymi. Są to takie gruczoły, których wydzieliny nie mają ujścia na zewnątrz ciała. Do n [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:12 , Wyświetleń: 4202 , Ocena: 4.75, Głosów: 100, Autor: Mafej

Ewolucja zwierząt

Ewolucja, to proces ciągłych, nieustających stopniowych zmian prowadzących do coraz wyższego stadium rozwoju. Ewolucja organizmów, to stopniowo zach [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:38 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 38.21, Głosów: 75, Autor: Mafej

Genetyka (6)

Każdy człowiek ma swój indywidualny zapis genetyczny, który zawarty jest w podwójnym łańcuchu DNA jądra komórkowego. Zapis ten nazywany jest genomem. Składa się z 80-100 [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:39 , Wyświetleń: 2192 , Ocena: 14.91, Głosów: 123, Autor: Mafej

Narządy płciowe żeńskie

Człowiek, podobnie jak większość zwierząt i roślin, rozmnaża się płciowo, w wyniku połączenia się wyspecjalizowanych komórek zwanych gametami tj. jaj produkowanych prz [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:40 , Wyświetleń: 3207 , Ocena: 113.41, Głosów: 45, Autor: Mafej

Systematyka protistów

Oto uporządkowani według linii rozwojowych przedstawiviele wsztstkich protistów. przepraszam za niektóre niewypełnione pola, ale mysle że i tak bedzie ona pomocna. [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:41 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 21.47, Głosów: 67, Autor: Mafej

Czynności życiowe bakterii.

1. Czynności życiowe.a)odżywianie:*samożywne-fotosynteza(bakterie purpurowe i zieleniejące)-chemosynteza(np.:bakterie siarkowe,metanowe)*cudzożywne-pa [...]

Dodano: 2008-11-08 00:29:00 , Wyświetleń: 2096 , Ocena: 17.79, Głosów: 93, Autor: Mafej

Ewolucja człowieka (1)

Kolebką ludzkości jest Afryka, gdzie kiedyś żyli wspólni przodkowie człowieka i małp człekokształtnych. Bodźcem dla rozdzielenia się linii ewolucyjnych było zróżn [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:27 , Wyświetleń: 1638 , Ocena: 24.26, Głosów: 65, Autor: Mafej

Mejoza

Mejoza, podział redukcyjny jądra komórkowego zachodzący w procesie powstawania komórek rozrodczych (gamety, mejospory), prowadzący do redukcji liczby chromosomów do połowy, [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:28 , Wyświetleń: 3286 , Ocena: 31.82, Głosów: 195, Autor: Mafej

Palenie papierosów a zdrowie

Paląc papierosy ludzie trzykrotnie zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego. Wypalenie każdego papierosa wiąże się z natychmiastowym wzrostem ci [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:42 , Wyświetleń: 2111 , Ocena: 59.33, Głosów: 59, Autor: Mafej

Pierwotniaki, grzyby i glony - wszystko o nich

I.SystematykaKrólestwo: Protista / PierwotniakiTyp: WiciowceTyp: SporowceTyp: KorzenionóżkiTyp: OtworniceTyp: PromienionóżkiTyp: OrzęskiII.BUD [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:44 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 77.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wątroba budowa i przystosowanie do pełnionej funkcji w moim organizmie.

Spełniająca wiele funkcji wątroba jest największym narządem w organizmie człowieka. U dorosłego człowieka waży około 1,4 kilograma. Położona jest tuż pod przeponą w p [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:10 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 122.67, Głosów: 20, Autor: Mafej

Choroby układu szkieletowego, sposoby zapobiegania.

Nasze kości są lekkie, niezwykle silne i tak połączone, by ciało ludzkie miało dużą możliwość ruchu. Poważnych chorób kości jest niewiele, ale niektóre dolegliwo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:12 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 71.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia wód (4)

Najczęściej zanieczyszczona woda niczym nie różni się od czystej wody. Substancje, które ją zanieczyściły, najczęściej są tak rozcieńczone, że niewidoczne gołym okie [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:13 , Wyświetleń: 2081 , Ocena: 36.99, Głosów: 72, Autor: Mafej

DNA (4)

Kwas Dna sklada się z 4 rodzajow nukleotydow czyli podstawowych „cegielek” budujacych wszystkie kwasy nukleinowe. Każdy nukleotyd zbudowany jest z 3 skladnikow: a)cuk [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:14 , Wyświetleń: 2014 , Ocena: 10.42, Głosów: 205, Autor: Mafej

Białka i cukry.

Właściwości i budowa białek. Dotychczas nie poznano żadnego układu biologicznie czynnego, który nie zawiera białek. W ustroju dorosłego człowieka stanowią średnio 56% s [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:31 , Wyświetleń: 2064 , Ocena: 3.86, Głosów: 65, Autor: Mafej

Charakterystyka ryb

Ryby (Pisces), kręgowce wodne (kręgowce) z gromady obejmującej podgromady: trzonopłetwe, kostnopromieniste, spodouste, dwudyszne, tarczowce i fałdopłetwe.Znanych jest [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:32 , Wyświetleń: 3954 , Ocena: 16.05, Głosów: 90, Autor: Mafej

Ekosystem wodny

Ekosystem-układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii. W ekosystema [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:11 , Wyświetleń: 3051 , Ocena: 16.37, Głosów: 85, Autor: Mafej

Gady (7)

Strunowce (Chordata), zwierzęta tworzące odrębny typ dzielący się na trzy podtypy systematyczne: osłonice, bezczaszkowce (Acrania) oraz kręgowce (Vertebrata).Wspólnymi [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:13 , Wyświetleń: 2084 , Ocena: 10.61, Głosów: 197, Autor: Mafej

Białka (3)

Białka składają się z : węgla, wodoru, tlenu, azotu, siarki, oraz fosforu żelaza i miedzi. Podstawową jednostką budulcową białka jest aminokwas. W skład większości bi [...]

Dodano: 2008-11-09 11:02:47 , Wyświetleń: 2019 , Ocena: 12.78, Głosów: 152, Autor: Mafej

Komórka (1)

Formy występowania komórek:a)pojedynczo-pantofelek, bakteriab)kolonia-skrętnica, gronkowiecc)grupy tworząc tkankikształt komórki zależy od:a)funkcji jak [...]

Dodano: 2008-11-09 11:02:48 , Wyświetleń: 2441 , Ocena: 11.46, Głosów: 187, Autor: Mafej

Rodowód człowieka

Współczesny człowiek mimo różnic rasowych, narodowościowych i kulturowych należy do jednego żyjącego dziś podgatunku Homo sapiens.“Cały świat ożywiony stanow [...]

Dodano: 2008-11-09 11:02:49 , Wyświetleń: 1661 , Ocena: 24.92, Głosów: 70, Autor: Mafej

Zielnik (2)

Fakt, że drzewa i krzewy występują niemal wszędzie, pozwala nam podziwiać je i obserwować, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Na terenach niezurbanizowan [...]

Dodano: 2008-11-09 11:02:50 , Wyświetleń: 2026 , Ocena: 13.06, Głosów: 187, Autor: Mafej

Choroby krwi i układu krwiotwórczego

Choroby krwi i układu krwiotwórczego są mniej znaną, ale bardzo ważną częścią nauk medycznych. Stykamy się z nimi na co dzień, począwszy od stosunkowo "łagodnej" niedo [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:17 , Wyświetleń: 2279 , Ocena: 80.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

Jak należy rozumieć maksymę „Sport to zdrowie”?

Nikomu z nas nie trzeba tłumaczyć, jak ważnym elementem naszego życia jest ruch. Słyszymy o tym ciągle z radia, telewizji, w niemal każdej kobiecej gazecie znaleźć można [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:31 , Wyświetleń: 1440 , Ocena: 141.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

Tkanki nabłonkowe-podział i funkcje

1. Cechy charakterystyczne dla tkanki nabłonkowej.Oddzielają nasz organizm od otaczającego środowiska, zabezpieczają przed utratą wody, pozwalają na wymianę gazową, u [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:32 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 40.87, Głosów: 30, Autor: Mafej

Znaczenie wody dla życia organizmów zwierzęcych i roślinnych

Woda jest głównym związkiem wchodzącym w skład żywej substancji. Ilość wody w organizmach nie jest wartością stałą, gdyż zależy od rodzaju, wieku oraz stanu organizmu [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:33 , Wyświetleń: 1278 , Ocena: 48.15, Głosów: 25, Autor: Mafej

Białka (4)

Białka – to największa grupa związków organicznych. Monomerami białek, czyli podstawowymi jednostkami składowymi, są aminokwasy zbudowane z C, H, O, N, S. W białk [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:30 , Wyświetleń: 2187 , Ocena: 14.56, Głosów: 155, Autor: Mafej

Formy ochrony środowiska w Polsce

Ochrona przyrody to zachowanie, restytuowanie i właściwe użytkowanie zasobów przyrody i jej tworów ożywionych i nieożywionych , których utrzymanie leży w interesie społec [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:31 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 26.3, Głosów: 49, Autor: Mafej

Protisty - charakterystyka najważniejszych typów

ProstistyProtisty zwierzęce:organizmy cudzożywne,odżywiają się poprzez fagocytozę,nie mają chloroplastów, ściany komórkowej, nie są zbudowane ze strzępe [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:33 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 69.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Mszaki (3)

Mszaki są grupą roślin lądowych. Systematycznie gromadę mszaków podzielono na klasy: wątrobowce i mchy. W ich rozwoju występuje dominujący gametofit oraz mały sporofit.

Dodano: 2008-11-10 12:31:12 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 11.95, Głosów: 172, Autor: Mafej

Bakteria

Bakterie to najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych, w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:21 , Wyświetleń: 2194 , Ocena: 13.95, Głosów: 200, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?