Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Inżynieria genetyczna (3)

Inżynieria genetyczna jest stosunkowo nawą gałęzią nauk, czasem myląco zwana nową biotechnologią, w celu upodobnienia jej do nauki wykorzystującej od wieków żywe organiz [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:57 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 20.39, Głosów: 70, Autor: Mafej

Mutacje genowe i chromosomowe

MUTACJE CHROMOSOMOWE. Strukturalne: deficjencja (utrata części chromosomu); duplikacja (podwojenie jakiegoś odcinka); inwersja (obrócenie odcinka o 180 st.); translokacja (przy [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:58 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 68.25, Głosów: 55, Autor: Mafej

Problem odpadów stałych

Postęp cywilizacji, dynamiczny wzrost zaludnienia naszej planety oraz konieczność zaspokojenia coraz to większych potrzeb ludzkości sprawia, że rośnie liczba wytwarzanych o [...]

Dodano: 2008-11-02 20:51:59 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 29.31, Głosów: 44, Autor: Mafej

Rośliny transgeniczne

Rośliny transgeniczne – Organizmy wyzsze, którym wprowadzono nowy, obcy gen, przekazywany następnym pokoleniom zgodnie z podstawowymi prawami dziedziczenia. GMO (od angiel [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:00 , Wyświetleń: 3093 , Ocena: 58.29, Głosów: 90, Autor: Mafej

Woliński Park Narodowy (3)

Woliński Park Narodowy utworzono w 1960 roku na powierzchni 4897 ha,obejmując ochroną ścisła 3% tego parku.Park jest położony w rejonie ujścia Odry. obejmuje on prz [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:01 , Wyświetleń: 1456 , Ocena: 26.6, Głosów: 51, Autor: Mafej

Scharakteryzuj budowę i funkcje składników chemicznych występujących w organizmach żywych

Woda (tlenek wodoru, H2O) - związek nieorganiczny, bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 0°C, temperatura wrzenia 1 [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:02 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 65.83, Głosów: 17, Autor: Mafej

Tkanki - wybrane

TKANKI:TKANKI ROŚLINNE:Tkanka okrywająca – Pierwotną tkanką okrywającą jest skórka. Występuje ona w peryferycznych częściach rośliny stanowiąc dla niej oc [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:03 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 14.22, Głosów: 111, Autor: Mafej

Układ nerwowy (1)

Budowa anatomiczna układu nerwowego człowieka : A) centralny układ nerwowy – ośrodkowy układ nerwowy (analiza pobudzeń i decyzje o reakcjach): mózg ; rdzeń kręgowy; [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:04 , Wyświetleń: 1704 , Ocena: 19.98, Głosów: 79, Autor: Mafej

Układ pokarmowy człowieka (2)

Układ pokarmowy zaczyna się jamą ustną, której funkcją jest rozdrabnianie i połykanie pokarmu. Do rozdrabniania służą zęby (32 zęby – siekacze, kły, przedtrzonow [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:05 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 48.29, Głosów: 50, Autor: Mafej

Układ rozrodczy

Narządy płciowe męskie Narządy płciowe dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrznymi narządami płciowymi mężczyzny są:- jądra- najądrza- [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:07 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 21.58, Głosów: 65, Autor: Mafej

Unikanie zarażeń robakami pasożytniczymi

Najczęstsze robaki pasożytnicze należą do płazińców i obleńców. Obleńce stanowią wyższą gałąź rozwoju organizmów zwierzęcych, natomiast płazińce niższą.P [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:08 , Wyświetleń: 1354 , Ocena: 45.76, Głosów: 32, Autor: Mafej

Witaminy (2)

WITAMINY – substancje katalizujące rozmaite przemiany w ustroju , zbliżone w swych właściwościach do enzymów i hormonów. Pochodzą głównie z pożywienia , niektóre [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:09 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 16.26, Głosów: 124, Autor: Mafej

Wpływ hałasu i wibracji na organizm człowieka (2)

HAŁASDrgania akustyczne są jednym z bodźców dostarczjących człowiekowi informacji na temat otaczającego go środowiska. Gdy ich intensywność jest duża, mogą one być [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:10 , Wyświetleń: 1568 , Ocena: 216.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

Wykorzystanie fermentacji

Fermentacja, oddychanie beztlenowe podczas którego ostatecznym biorcą (akceptorem) elektronów jest związek organiczny, a nie tlen (oddychanie tlenowe).W węższym znaczeniu [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:11 , Wyświetleń: 1335 , Ocena: 26.55, Głosów: 50, Autor: Mafej

Wymień i omów działanie czynników ewolucji.

Współczesna teoria ewolucji wyróżnia 4 zasadnicze czynniki ewolucji:a) zmienność (rekombinacyjną i mutuacyjną) - zmienność rekombinacyjna to zmienność występuj [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:12 , Wyświetleń: 1215 , Ocena: 40.07, Głosów: 28, Autor: Mafej

Zielnik (1)

RUMIANEK BEZPROMIENIOWY(Matricaria matricarioides)Klasa: DwuliścienneRodzina: ZłożoneRodzaj: RumianekGatunek: Rumianek bezpromieniowyData i miejsce zbior [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:13 , Wyświetleń: 2520 , Ocena: 12, Głosów: 170, Autor: Mafej

Zmienność i mutacje

Zmienność organizmów:- Fenotypowa, środowiskowa, fluktuacyjna i kodyfikacyjna:Zmienność fenotypowa, to zmienność, która jest zależna od warunków środowiskowych [...]

Dodano: 2008-11-02 20:52:14 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 22.2, Głosów: 75, Autor: Mafej

Higiena ciąży

W ciąży obowiązuje następująca zasada: spokój fizyczny i psychiczny; uśmiech, uczucie radości zadowolenia, dbałość o siebie (jesteś wszak domem dla rozwijającego się [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:10 , Wyświetleń: 2041 , Ocena: 13.65, Głosów: 146, Autor: Mafej

Przebieg ciąży u człowieka

PO ZAPŁODNIENIUKiedy jeden plemnik dostanie się do komórki jajowej, żaden inny plemnik nie może już tego dokonać. Błony komórkowe otaczające ten jeden plemnik i jajo [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:12 , Wyświetleń: 2123 , Ocena: 36.53, Głosów: 79, Autor: Mafej

Zanieczyszczenia powietrza (6)

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska.Różni się on w sposób istotny od pozostałych(hydrosfera i toposfera) zdecydowanie łatwiejszą migracj [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:43 , Wyświetleń: 1689 , Ocena: 22.74, Głosów: 67, Autor: Mafej

Genetyka (9)

GENETYKA jest nauką biologiczną badającą zjawiska dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Genetyka bada zasady przekazywania genów za pośrednictwem gamet, z rodzic [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:55 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 15.36, Głosów: 135, Autor: Mafej

Witamina PP

Witamina PP Inaczej zwana : kwas nikotynowy, niacyna, nikotynamid, niacynamid, pelagranina, wit. B3Kwas nikotynowy znany jest od 1867 r. Związkiem pokrewnym kwasowi nikotynowe [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:56 , Wyświetleń: 1971 , Ocena: 12.56, Głosów: 141, Autor: Mafej

Podział komórki

Podział komórki musi odbywać się w taki sposób, aby jądra komórek potomnych miały dokładnie taką samą zawartość, jak jądro komórki macierzystej. Na podział komórki [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:12 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 24.87, Głosów: 70, Autor: Mafej

Witaminy – niezbędne do wzrostu i zachowania zdrowia

Witaminy to związki organiczne o różnej budowie chemicznej, które wprowadzone do organizmu, w małych ilościach wraz z pokarmem regulują prawidłowy przebieg procesów życio [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:47 , Wyświetleń: 3093 , Ocena: 59.2, Głosów: 19, Autor: Mafej

Nadciśnienie tętnicze

Co to jest nadciśnienie tętnicze?Żadnych bóli, a mimo to choroba? Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, podczas której w naczyniach tętniczyc [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:49 , Wyświetleń: 2226 , Ocena: 3.62, Głosów: 91, Autor: Mafej

Zawał serca

Zawał mięśnia sercowego jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego najcześciej w wyniku pęknięc [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:50 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 12.1, Głosów: 165, Autor: Mafej

Ekologia - sciaga dla gimnzajum

Populacja biologiczna-jest to zespół organizmówJednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających. Rozrodczoś- [...]

Dodano: 2008-11-04 19:34:20 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 30.48, Głosów: 45, Autor: Mafej

Katastrofy ekologiczne - wybrane

KATASTROFA EKOLOGICZNA W ZATOCE PERSKIEJ Czas i miejsce katastrofy:1991r., Zatoka Perska.Przyczyny:Tocząca się w Kuwejcie w 1991r. wojna, doprowadziła do wycieku [...]

Dodano: 2008-11-04 19:34:22 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 60.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Ośrodkowy Układ Nerwowy [OUN]

Tematem mojej pracy jest, tak jak jest zawarte w tytule, „ Ośrodkowy układ nerwowy”, i na tym głównie pragnę skupić moje wiadomości zdobyte na ten temat.Na [...]

Dodano: 2008-11-04 19:34:25 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 28.83, Głosów: 40, Autor: Mafej

Składniki odżywcze - witaminy, tłuszcze, białka, węglowodany

Składniki OdżywczeDo głównych składników odżywczych zalicza się : •Białka•Tłuszcze•Witaminy•Węglowodany ( Cukry )Składni [...]

Dodano: 2008-11-04 19:34:28 , Wyświetleń: 1522 , Ocena: 46.1, Głosów: 30, Autor: Mafej

Komorka, wirusy bakterie grzyby, porosty i glony - charakterystyka i budowa.

1. BUDOWA KOMÓRKI I FUNKCJE JEJ ELEMENTÓWKOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu,zdolny do oddychania,odżywiania,rozmnażania,wzrostu.Wielkość i kształt komór [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:11 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 73.71, Głosów: 16, Autor: Mafej

Budowa komórki i funkcje jej elementów

KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu,zdolny do oddychania,odżywiania,rozmnażania,wzrostu.Wielkość i kształt komórek są różne.Każda komórka jest zbudowan [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:16 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 160.82, Głosów: 21, Autor: Mafej

Powtórzenie wiadomości z zakresu: woda,białka,lipidy i węglowodany

WODA (związek nieorganiczny)Budowa:--polarna, cząsteczka wody składa się z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru--pomiędzy atomami tworzą się słabe wiąza [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:35 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 41.38, Głosów: 28, Autor: Mafej

Profilaktyka

Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom : chorobom, wypadkom, przestępstwom itd., przez zwalczanie przyczyn. Jest to jeden z podstawowych kierun [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:36 , Wyświetleń: 1861 , Ocena: 14.96, Głosów: 141, Autor: Mafej

Jebwabniki

Jebwab powstaje z włókna wytwarzanego przez poczwarke jebwabnika. Owad ten buduje z niego oprzęd (kokon), w którym przepoczwarza się w motyla.Jebwabniki hoduje się wiosn [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:45 , Wyświetleń: 1898 , Ocena: 13.25, Głosów: 161, Autor: Mafej

Budowa mózgu

Mózg to największa i najważniejsza część mózgowia. Mózg składa się z dwóch półkul mózgowych ze sobą połączonych. Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana i m [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:19 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 12.84, Głosów: 140, Autor: Mafej

Dinozaury (1)

CO TO JEST DINOZAUR ?Mianem dinozaurów określa się wyłącznie te gady, które żyły w wiekach średnich ziemi, poza dinozaurami, wiele innych rzędów gadów, np. gady lat [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:20 , Wyświetleń: 1938 , Ocena: 10.42, Głosów: 204, Autor: Mafej

Profilaktyka urazowości w sporcie.

Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom : chorobom, wypadkom, przestępstwom itd., przez zwalczanie przyczyn. Jest to jeden z podstawowych kierun [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:21 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 47.13, Głosów: 30, Autor: Mafej

Tkanki roślinne (2)

Tkanka to zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji w organiźmie.Tkanki roślinne dzielą się na:-tkanki twórcze, np. m [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:22 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 15.62, Głosów: 89, Autor: Mafej

Choroby weneryczne (2)

Choroby weneryczne: są chorobami zakaźnymi przenoszące się z osób chorych na zdrowe, głownie przez stosunek płóciowy , wyjątkowo inna drogą. W ogromnej większości zaka [...]

Dodano: 2008-11-04 22:31:09 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 22.53, Głosów: 56, Autor: Mafej

Tkanki roślinne (3)

Tkanki roślinne:Tkanki twórcze-powodują wzrost roślin na długość i przyrost na grubość. Występują w stożkach wzrostu, korzenia i pędu.Tkanki stałe:1.Okryw [...]

Dodano: 2008-11-04 22:31:10 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 16.55, Głosów: 95, Autor: Mafej

Sposoby rozmnażania się roślin i zwierząt (1)

Utrzymywanie się przy życiu gatunków roślin i zwierząt jest uwarunkowane ich rozmnażaniem się tj. zdolnością wydawania potomnych organizmów, podobnych do rodzicielskich. [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:27 , Wyświetleń: 4038 , Ocena: 53.86, Głosów: 20, Autor: Mafej

Zanieczyszczenie wód (2)

Eutrofizacja - wprowadzanie do jezior znacznych ilości związków odżywczych, pochodzących między innymi z nawozów ( fosforanów i azotanów) wypłukiwanych z gleb, powoduje b [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:32 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 32.7, Głosów: 36, Autor: Mafej

Genetyka (7)

W 1999 roku został rozszyfrowany pierwszy ludzki chromosom. Był to chromosom dwudziesty drugi, czyli przedostatni z dwudziestu trzech. Podstawową trudnością przy badaniu chrom [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:39 , Wyświetleń: 1923 , Ocena: 16.12, Głosów: 129, Autor: Mafej

Stosowanie zasad higieny układu oddechowego nie jest trudne!

Czynniki zanieczyszczające powietrze, zatrucia CO i nikotynąW naszym powietrzu, oprócz tlenu, azotu, argonu znajdują się także szkodliwe substancje, które przedostają s [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:40 , Wyświetleń: 2950 , Ocena: 2.57, Głosów: 7, Autor: Mafej

Mózg, skóra, gruczoły, hormony, fobie, układ nerwowy.

Otolity – kamyki informujące receptory o położeniu głowy.Receptor – miejsce mające za zadanie odbieranie bodźców.a) eksteroreceptor – receptor odbi [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:56 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 41.48, Głosów: 26, Autor: Mafej

Genetyka - terminy

Dziedziczność – zjawisko przekazywania cech potomstwu przez rodzicówZmienność – doświadczalnie stwierdzony fakt, że organizm jest plastyczny a potomstwo odch [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:57 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 14.25, Głosów: 100, Autor: Mafej

Populacja, rozrodczość, śmiertelność.

Populacja – jest to zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających.Rozrodczość – oz [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:58 , Wyświetleń: 1333 , Ocena: 29.5, Głosów: 33, Autor: Mafej

Prawidłowa postawa ciała

Prawidłowa postawa ciała OPIS: Najłatwiej ocenić postawę, oglądając człowieka z boku w swobodnej pozycji stojącej. W prawidłowej postawie głowa nie powinna być wysu [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:59 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 20.52, Głosów: 61, Autor: Mafej

Biologia jako nauka interdyscyplinarna

BIOLOGIA- jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się różnymi poziomami organizacji życia począwszy od poziomu molekularnego (biologia molekularna, w tym biochemia, genetyka mol [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:22 , Wyświetleń: 1370 , Ocena: 29.98, Głosów: 41, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?