Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kwasy nukleinowe

W roku 1871 Szwajcar Fryderyk Miescher ogłosił pracę naukową , w którejpo raz pierwszy opisał nieznany przedtem składnik chemiczny jądra komórkowego [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:27 , Wyświetleń: 2796 , Ocena: 18.11, Głosów: 103, Autor: Mafej

Owady (2)

OWADY ( Insecta ) Owady stanowią największą pod względem liczebności gatunków gromadę. Spośród ponad miliona gatunków zwierząt, które zostały nauko-wo op [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:29 , Wyświetleń: 5404 , Ocena: 12.12, Głosów: 175, Autor: Mafej

Porównanie bezkręgowców

Bezkręgowce - cechy zestawione w tabeli. [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:30 , Wyświetleń: 41418 , Ocena: 1062.89, Głosów: 56, Autor: Mafej

Rośliny do zielnika i nie tylko

Dzika Róza ( rosa canina )Podkrólestwo: Rośliny ( Phytobionta )Grupa: Rośliny telomowe ( Telomophyta )Gromada: Nasienne ( Spermatophyta )Podgromada: Okrytonas [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:31 , Wyświetleń: 1476 , Ocena: 27.39, Głosów: 45, Autor: Mafej

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce

Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wiek [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:32 , Wyświetleń: 2687 , Ocena: 3.07, Głosów: 27, Autor: Mafej

Higiena układu nerwowego

Higiena psychiczna, działania zmierzające do ochrony zdrowia psychicznego; także nauka zajmująca się badaniem czynników, które powodują zakłócenia zdrowia psychicznego i [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:22 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 16.94, Głosów: 80, Autor: Mafej

Chorby układu immunologicznego

Choroby układu immunologicznegoUkład immunologiczny chroni nas przed infekcjami i wtargnięciem różnego rodza­ju bakterii, wirusów i mikrobów. Globu­liny, produkowane i [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:29 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 31.73, Głosów: 39, Autor: Mafej

Ewolucja układu krwionośnego u zwierząt

Ewolucja to proces nagromadzania się w populacji z pokolenia na pokolenie zmian genetycznych. W tym wypadku chodzi o zmiany w budowie układu krwionośnego. Wśród układów krwi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:30 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 2384, Głosów: 0, Autor: Mafej

Ewolucja układu oddechowego u kręgowców

Kręgowce są podtypem zwierząt należącym do typu strunowców, charakteryzują się wyraźną symetrią dwuboczną i zaznaczoną w wielu miejscach metameryzacją ciała. W s [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:31 , Wyświetleń: 1183 , Ocena: 28.16, Głosów: 30, Autor: Mafej

Homeostaza

Homeostazą( termin utworzony z greckich słów taki sam i stan) nazywamy proces kontrolowania równowagi wewnętrznej organizmu . Organizm wyposażony jest w wewnętrzny system au [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:32 , Wyświetleń: 1838 , Ocena: 11.98, Głosów: 157, Autor: Mafej

Porozumiewanie się zwierząt

Każdy organizm, żyjący wśród żywych i martwych obiektów w swoim otoczeniu, sygnalizuje w nim swą obecność. Sygnał emitowany przez jedno zwierzę jest adresowany do inneg [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:33 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 22.47, Głosów: 59, Autor: Mafej

Wirusy (2)

Wirusy są tworami z pogranicza materii nieożywionej i świata żywego. Są zdolne do powielania się, a ich informacja dziedziczna jest zapisana w takim samym DNA (u wielu form w [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:34 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 19.47, Głosów: 186, Autor: Mafej

Hormony w cyklu miesiączkowym kobiety

Najważniejsze hormony sterujące cyklem owulacyjnym:1.Estrogeny to steroidowe hormony płciowe żeńskie wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jąd [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:06 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 444.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Baobab

Baobab (Adansonia digitata), potężne drzewo liściaste z rodziny wełniakowatych, do 20-25 m wysokośći i średnicy pnia 10 m, występujące w obszarach sawannowych Afryki i Aus [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:07 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 12, Głosów: 198, Autor: Mafej

Charakterystyka bezszczękowców na przykładzie minoga

Bezszczękowce to grupa zwierząt należąca do podtypu Kręgowce, gromady Kręgouste (Cydostomata) są zwierzętami wód słodkich i słonych o zmiennocieplnej temperaturze ciała [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:41 , Wyświetleń: 4942 , Ocena: 57.65, Głosów: 19, Autor: Mafej

Charakterystyka ślimaków, głowonogów i małż

Ślimaki (Gastropada)zarys sylwetkiPierwotnie dwuboczna symetria ewoluowała w budowę asymetryczną (wyróżniająca ślimaki z pośród innych grup mięczaków) nastąpił o [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:42 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 50.62, Głosów: 25, Autor: Mafej

Choroby weneryczne (1)

CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ PŁCIOWĄChoroby przenoszone drogą płciową, dawniej nazywane wenerycznymi, są to choroby, do zakażenia, którymi dochodzi przeważnie w wyni [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:43 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 19.04, Głosów: 75, Autor: Mafej

Charakterystyka rzędów owadów.

Owady (Insecta): Podgromada: owady bezskrzydłe Apterygota: 1 Rząd: skoczogonki (Collembola) pchlica wodna, szczeciogonki (Thysanura) rybik cukrowy, Podgromada: Pterygota [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:44 , Wyświetleń: 6466 , Ocena: 35.53, Głosów: 35, Autor: Mafej

Choroby cywilizacyjne (1)

Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:45 , Wyświetleń: 2430 , Ocena: 44.93, Głosów: 88, Autor: Mafej

Biosynteza białek

Biosynteza białek zachodzi w 2 etapach: 1) transkrypcja-polega na syntezie RNA na matrycy określonego odcinka DNA. Inaczej to przepisywanie informacji genetycznej 2)tran [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:46 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 15.28, Głosów: 110, Autor: Mafej

Choroby weneryczne - kiła

Choroby przenoszone drogą płciową, dawniej zwane chorobami wenerycznymi, ogólna nazwa chorób, które są przenoszone z partnera na partnera w czasie stosunku seksualnego.D [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:18 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 22, Głosów: 55, Autor: Mafej

Ewolucja (2)

Jedną z niewielu dziedzin naukowych, której powstanie określa się dokładna data jest ewolucja. Powstanie ewolucji jako nauki datuje się na 1859 rok, czyli rok wydania przez K [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:19 , Wyświetleń: 1663 , Ocena: 15.3, Głosów: 97, Autor: Mafej

Ewolucjonizm

Lanmark:Organizmy powstały z materii nieorganicznej, uległy komplikacji, na drodze tych komplikacji wyodrębniły się rośliny i zwierzęta.Cechy nabyte przez osobnika w [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:20 , Wyświetleń: 1604 , Ocena: 18.06, Głosów: 83, Autor: Mafej

Atmosfera (4)

Człowiek żyje na powierzchni Ziemi, na pograniczu atmosfery, litosfery i hydrosfery . Powietrze, którym oddychamy, jest częścią atmosfery – gazowej powłoki Ziemi. Nazw [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:21 , Wyświetleń: 2415 , Ocena: 20.06, Głosów: 177, Autor: Mafej

Astma (2)

Epidemiologia astmyAstma jest przewlekłym schorzeniem dróg oddechowych będącym poważnym problemem zdrowotnym całego społeczeństwa. Dotyka wszystkie grupy wiekowe, może [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:22 , Wyświetleń: 2095 , Ocena: 13.89, Głosów: 186, Autor: Mafej

Genetyka - Mendel, Morgan, Rodzaje zmienności, Mutacje, Aneuploidy , Czynniki mutagenne, Dziedziczenie płci

Prawo Grzegorza MendlaI Prawo czystości gamet : W gametach allele tej samej pary wzajemnie się wykluczają i występują zawsze pojedynczoII Prawo niezależnego dziedzicz [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:24 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 67.49, Głosów: 38, Autor: Mafej

Ewolucja oddychania.

Oddychanie [respiracja]- proces wymiany gazów pomiędzy żywym organizmem a otaczającym go środowiskiem, zapewniający nieprzerwany dopływ tlenu do tkanek i stałe usuwanie dw [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:25 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 19.56, Głosów: 70, Autor: Mafej

Dokladna biosynteza białek.

BIOSYNTEZA BIAŁEK1.Etap transkrypcji (przepisania)- zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA- zachodzi zgodn [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:26 , Wyświetleń: 1727 , Ocena: 52.53, Głosów: 46, Autor: Mafej

Ewolucja układu oddechowego u zwierząt, człowieka oraz mechanizm oddychania

Celem wymiany gazowej jest dostarczenie tlenu i wydalenie dwutlenku węgla .Tlen jest potrzebny do utleniania zw. organicznych a konkretnie glukozy . Podczas oddychania powstaje en [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:28 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 18.31, Głosów: 64, Autor: Mafej

Podstawy ekologii nie tylko Bałtyku (1)

SPIS TREŚCI1.Ekologia jako nauka1.1. Historia ekologii ...............................................................................................s. 31.2. Miejsce [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:29 , Wyświetleń: 1315 , Ocena: 46.77, Głosów: 25, Autor: Mafej

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej (2)

Glista ludzka to gatunek obleńca z grupy glist pasożytujących w jelicie cienkim człowieka. Jest to nicień silnie wydłużony, zwężony na obu końcach, przyżyciowo barwny bl [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:30 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 47.06, Głosów: 32, Autor: Mafej

Dziedziczenie według Thomasa Morgana

THOMAS MORGAN (1866–1945) - amerykański biolog, genetyk. W latach 1904–28 profesor zoologii doświadczalnej Columbia University w Nowym Jorku; od 1928 kier [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:31 , Wyświetleń: 7875 , Ocena: 54.12, Głosów: 24, Autor: Mafej

Ewolucja świata zwierząt

Pierwszymi żywymi formami organicznymi były bakterie, które pojawiły się na Ziemi przed około 3500mln lat.Życie na ziemi powstało w warunkach, które dla dzisiejszy [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:32 , Wyświetleń: 1328 , Ocena: 20.16, Głosów: 55, Autor: Mafej

Grypa

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wiele typów wirusów grypy z rodziny Orthomyxoviridae. W czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, wirus jes [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:33 , Wyświetleń: 1889 , Ocena: 11.38, Głosów: 194, Autor: Mafej

Biotechnologia - żywność GM i klonowanie.

BiotechnologiaBiotechnologia jest szczególną dziedziną nauki, techniki i gospodarki narodowej. Podstawowe badania naukowe dotyczące samej istoty struktury molekularnej mate [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:35 , Wyświetleń: 2328 , Ocena: 32.1, Głosów: 38, Autor: Mafej

Biologia - zestawy do egzaminu

Zestaw I1. Co to jest ekosystem i co jest potrzebne do jego prawidłowego działania ?Ekosystem – jest to biocenoza (naturalny zespół organizmów złożony z popula [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:37 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 28.13, Głosów: 55, Autor: Mafej

Alergia - plaga XXI wieku

Jak podaje internetowa encyklopedia WIEM alergia to: uczulenie, nadmierna, niewspółmierna do bodźca, nieprawidłowa reakcja organizmu na specyficzny związek (alergen), na któr [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:38 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 19.15, Głosów: 70, Autor: Mafej

Stosunek człowieka do przyrody na różnych etapach jego rozwoju (1)

Stosunek człowieka do przyrody był od najdawniejszych czasów odbiciem stopniaświadomości społecznej i kształtujących się stosunków społecznoekonomicznych, kstór [...]

Dodano: 2008-11-01 18:44:24 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 150.31, Głosów: 25, Autor: Mafej

Aborcja (2)

-WIDOMOŚCI WSTĘPNE (WPROWADZAJĄCE)-DEFINICJA ABORCJIAborcja to zabieg celowego przerwania ciąży. Aborcja, w medycynie zabieg przerwania ciąży, sztuczne poronienie. A [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:18 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 11.23, Głosów: 190, Autor: Mafej

AIDS (3)

AIDS jest chorobą wywołaną przez wirusa HIV, który uszkadza układ odpornościowy organizmu ludzkiego, w wyniku czego dochodzi do zakażeń różnymi drobnoustrojami lub rozwoj [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:19 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 12.19, Głosów: 170, Autor: Mafej

AIDS i wirus HIV (historia, definicja, występowanie, przebieg choroby, leki itp.).

---HISTORIA AIDS---W roku 1981 w USA, Nowym Jorku i Kalifornii zaobserwowano wśród młodych, uprzednio zdrowych mężczyzn homoseksualistów wyjątkowo liczne przypadki bardz [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:20 , Wyświetleń: 5439 , Ocena: 133.56, Głosów: 17, Autor: Mafej

Algieria - istota i rodzaje choroby

W Polsce na alergię choruje około 30% mieszkańców. W krajach zachodnich blisko 40% i liczba ta z roku na rok wyraźnie wzrasta. Alergia jest obecnie tak częstą chorobą, że [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:21 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 49.53, Głosów: 35, Autor: Mafej

Bakterie i wirusy (1)

I. Bakterie. Bakterie są to drobnoustroje stojące na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego . Zaliczamy do nich 1500 gatunków . Są najmniejszymi żywymi org [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:23 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 25.11, Głosów: 75, Autor: Mafej

Anatomia porównawcza z elementami fizjologii kręgowców

POKRYCIE CIAŁAPowłokę ciała kręgowców stanowi skóra, zbudowana z łącznotkankowej skóry właściwej i wielo warstwowego nabłonka zwanego naskórkiem. Podczas rozwoju [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:24 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 162.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Bakterie (1)

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są t [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:25 , Wyświetleń: 2911 , Ocena: 39.96, Głosów: 117, Autor: Mafej

Budowa i czynności organizmu ludzkiego

SKŁADNIKI BUDOWY CIAŁA LUDZKIEGO: KOMÓRKA - jest to podstawowa, jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmu. Wyróżniamy w niej jądro, błonę komórkową i pr [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:26 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 44.81, Głosów: 30, Autor: Mafej

Chronione ptaki Mazurskie

Philomachus pugnaxBatalionNieliczny i lokalnie gnieżdżący się ptak terenów bagienno-tąkowych, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Od lat ustępujący. Chronion [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:28 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 45.94, Głosów: 35, Autor: Mafej

Erytrocyty (2)

Erytrocyty są najliczniejszą grupą morfotyczną krwi. Dojrzałe erytrocyty są to owalne małe komórki (średnica 7 mikronów, grubość 2 mikrony, objętość 60 nm3, każda z [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:29 , Wyświetleń: 2368 , Ocena: 27.45, Głosów: 114, Autor: Mafej

Fotosynteza - warunki zajścia, lokalizacja, chemizm i znaczenie

Fotosynteza jest procesem zachodzącym u roślin zielonych oraz nielicznych bakterii (zielone, purpurowe). Fotosynteza przebiega w dwóch etapach, tzw. fazach na terenie chloroplas [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:30 , Wyświetleń: 1973 , Ocena: 77.75, Głosów: 35, Autor: Mafej

Gady - jako organizmy, które w pełni osiągnęły ląd

Gady są zwierzętami typowo lądowymi. Zamieszkują różnorodne siedliska stref ciepłych oraz umiarkowanych. Są zwierzętami zmiennocieplnymi. Ciało gadów jest wydłużone, p [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:31 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 120.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?